19/6-2008
Brand p.g.a. ukrudtsbrænder
Udrykning nr. 112/2008
Alarm til Brand & Redning, Skanderborg, torsdag den 19. juni 2008, kl. 1042
Melding: Mulig brand bag facadebeklædning på bygning, Danmarksvej 31, Skanderborg
 
En medarbejder havde været i haven med en ukrudtsbrænder..
Under afbrænding af ukrudt helt inde ved soklen, havde flammer slikket op under bygningens stålpladebeklædning.
 
Lige nøjagtigt på dette sted, stod også et spånudsugningsanlæg – og bag stålpladebeklædningen havde ophobet sig en mængde spåner.
Disse spåner var blevet antændt af ukrudtsbrænderen, hvorfor der udviklede sig røg – og ingen røg uden ild.
 
Man havde selv fået dæmpet branden, men brandfolkene måtte skrue facadebeklædningen ned, for at slukke efter.
Der skete ikke nævneværdig skade på bygningen.
 
Dette er et klassisk eksempel på, at man skal passe på med ukrudtsbrænderen – som i virkeligheden er en forklædt flammekaster!!
 
Gode råd:
-lås ukrudtsbrænderen inde bagerst i haveskuret i tørkeperiode og i blæsevejr.
-hav altid vand i nærheden som slukningsudstyr – en haveslange, en vandkande eller en spand vand.
-brug ikke ukrudtsbrænderen i nærheden af huse, garager, buske, biler m.v.
-efterlad ikke gløder eller ulmende planterester.
-HUSK at ukrudtsbrænderen er en forklædt flammekaster – så vær forsigtig!!

 

 

17/6-2008

Kemikaliebrand i Galten
Udrykning nr. 111/2008
Alarm til Brand & Redning, Galten, Ry og Skanderborg, søndag den 15. juni 2008, kl. 2055
Melding: Brand i industribygning, Steel-Tech, Østergårdsvej 29, Galten

På melding om brand i industribygning i st. Galtens dækningsområde, tilkaldes der altid automatisk en tankvogn fra st. Ry samt en stigevogn fra st. Skanderborg.

Ved Brand & Rednings ankomst brændte det voldsomt i en 250 m2 produktionsbygning.

Flammerne var gået gennem taget og varmen var ved at antænde en dækvirksomhed på nabogrunden samt Steel Techs hovedbygning.

Et antal trykflasker i den brændende bygning eksploderede ved Brand & Rednings ankomst.

På den situation vælger indsatslederen (undertegnede) at tilkalde assistance fra Brand & Redning, Hørning, samt fra støttepunktsberedskabet ved Århus Brandvæsen.

Den brændende bygning er indrettet til rensning af emner fremstillet i jern. Rensningen finder sted, inden emnerne sendes til sprøjtelakering.

Rensningen finder sted i store kar – op til ca. 25 m3 – indeholdende bl.a. ammoniak, saltpetersyre og citronsyre.

Bygningens fundament er indrettet som et kar, som større udslip af kemikalier ikke løber ud af bygningen.

 Ved branden smelter et antal beholdere med saltpetersyre, ligesom et større kar med ammoniakopløsning bliver beskadiget, så ammoniakopløsning løber ud på gulvet og blandes med saltpeter.

Denne blanding danner nitrøse gasser, som i brandrøgen føres hen over et nærliggende boligområde.

På den baggrund beslutter indsatslederen at anmode politiet om at afgive sirenevarsel i området og udsende beredskabsmeddelelse med besked til borgerne i bydelen om at holde sig inden døre.

Branden er under kontrol efter ca. en times indsats, men varslet til borgerne om at holde sig inden døre opretholdes til kl. 0600, idet arbejdet med rengøring af området for kemikalierester varede det meste af natten.

Til rengøringsindsatsen var der tilkaldt assistance fra Beredskabskorpsets kaserne i Herning. Værnepligtige herfra arbejdede hele natten iført kemikalieindsatsdragter.

             

Læs mere på DR

De Beredskabs frivillige fra Skanderborg blev indkaldt til at sørge for forplejning af de indsatte styrker.

 

 

19/5-2008

Hæderstegn

Ved en reception torsdag den 15. maj 2008 fik 5 frivillige fra Brand & Redning Skanderborg tildelt Kong Frederik IX  hæderstegn for 25 års god tjeneste i civilforsvaret .

Fra venstre side. Elsebeth Nielsen, Knud Madsen, Henrik Mangor, Michael Lassen og Henning Farver Nielsen

 

19/5-2008

Elefant bad

Brand & Redning fik en henvendelse fra Cirkus Renz angående vand til deres elefanter. Det var ikke muligt at få dem ned i søen og bade, men de skulle gerne køles ned i den bagende sol.

Brand & Redning rykkede ud med tankvognen og fik elefanterne kølet, både til publikum og elefanternes store fornøjelse.

       

TV2 Østjylland

 

2/5-2008

Hjælpen gør en forskel

Ældre Sagen i Skanderborg er i disse dage ved afslutte deres tredje kursus i førstehjælp.

Kurserne, der strækker sig over fire lektioner af tre timer, har været en stor succes, så nu vil Ældre Sagen udvide tilbuddet.

Århus stiftstidende

Århus stiftstidende

Læs mere om førstehjælpskurser her

 

23/4-2008

Brand i lastbil på motorvejen
Udrykning nr. 74/2008

Alarm til Brand & Redning, Skanderborg, onsdag den 23. april 2008, kl. 0907
Melding: Brand i sættevognstog på E45, nordgående spor mellem Ejer Baunehøj og Skanderborg S.
 
Ved Brand & Rednings ankomst var sættevognstrækkere fuldstændig overtændt og ilden havde fået i godset på sættevognen.
 
Brand & Rednings røgdykkere fik hurtigt standset brandudbredelsen på traileren, så et stort parti emner i rustfrit stål blev uberørt af branden.
Motor og førerhus på trækkeren udbrændte derimod fuldstændigt.
 
Branden udviklede voldsomme mængder røg, og da branden havde fået fat i godset på traileren, blev der tilkaldt assistance fra Brand & Redning, Ry, med en supplerende tankvogn.
 
Slukningsarbejdet varede et par timer, hvor trafikken i nordgående spor måtte passere brandstedet i snegletempo med enorme kødannelser til følge.
Da politiet var optaget af anden opgave, måtte Brand & Redning afsætte brandfolk til at foretage trafikregulering på brandstedet.

             

 

11/3-2008

Brandstation på egne ben

Århus stiftstidende

Lev din indre brandmand ud

Århus stiftstidende

 

8/2-2008

Troels pebersvend

 

22/1-2008

Hjertestartere - Jamen, strøm er jo noget farligt noget

I weekenden var der i Århus Stiftstidende 2 store artikler om hjertestartere i Skanderborg, og i dag var denne artikel med:

Som avisen skrev i weekenden, ligger kendskabet til, hvor man kan finde en hjertestarter i byen, på et lille sted blandt borgerne. Men det er ikke det eneste problem, mener Michael Lassen, som har over 20 års erfaring i førstehjælp blandt andet fra sin tjans som kredsleder af Beredskabsforbundets Skanderborg kreds. Ifølge ham er folk nemlig bange for at bruge apparatet.
    »Det er sørgeligt, for der er ingen tvivl om, at får man gang i en hjertestarter inden for de første fem minutter efter, at en person bliver ramt af et hjertestop, er overlevelseschancerne væsentlig højere«, siger han.

 

Læs hele artiklen:   Århus stiftstidende

Tilmeld dig kurset her

 

Brand i lejlighed, Hørning

Udrykning nr. 20/2008

Alarm til Brand & Redning, Hørning og Skanderborg, tirsdag den 22. januar 2008, kl. 1343
Melding: Brand i lejlighed, Højgårdsvej 73, Hørning 
 
Ved Brand & Rednings ankomst brændte det voldsomt i en lejlighed på 2. sal.
 
Brand & Rednings røgdykkere trængte ind i lejligheden, hvor det viste sig at være soveværelset, som brændte.
I løbet af få minutter var flammerne dæmpet ned og branden under kontrol.
Det var heldigvis ingen personer i lejligheden, så tilkaldt læge og ambulance komme ikke i aktion.
 
Branden havde været temmelig voldsom, så flammerne havde været ude og have fat i tagudhænget.
Derfor var det nødvendigt efterfølgende at skære hul i taget, for at sikre at branden ikke havde foretaget antændelser i loftrummet.
 
Branden var forårsaget af en tændt sengelampe, som var placeret uhensigtsmæssigt.
 
   

 

19/1-2008

Belysningsopgave

Det lokale Politi havde bedt Brand & Redning Skanderborg om hjælp til at få etableret belysning af et ca. 100m2 stort lager af ulovlige fødevarer, som kom frem efter en brand på stedet (udrykning nr. 18/2008), så fødevarestyrelsen og Told & Skat kunne få overblikket over lageret.

Denne opgave blev videregivet til de Beredskabs-Frivillige, der sendte 2 frivillige, som stod klar til at etablere lys fredag kl. 10:00 da politiet, Told & Skat og fødevarestyrelsens rejsehold brød plomben til bygningen. Efterfølgende hjalp de med tømning og registrering af lageret.

Da lageret af ulovlige fødevarer viste sig at være på 14,1 tons prøvede det lokale politi at skaffe hjælp andet sted, uden held. Så vi tilbød at indkalde 4 frivillige mere til denne opgave - til stor glæde for Fødevarestyrelsen og politiet, da beslaglækning/tømning var færdig kl. 15:00.   

   

 

Mindre forurening, mindre spild

 
Udrykning nr. 17/2008
 
 

 

Bygningsbrand, industribygning - Gået gennem taget

Udrykning nr. 15/2008

TV2 Østjylland

Net tv

 

Skorstensbrand

 
Udrykning nr. 10/2008
 
 

 

Gårdbrand m/dyrehold

 
Udrykning nr. 9/2008

 

 

15/1-2008

Nytårsparole 2008

Foto af jubilarer ved den fælles parolen i Borgernes hus i Veng.

Fra venstre:

Brandmand Mogens Bertelsen, Ry

Brandmester Brian Beyer, Ry

Brandmand Ove Jeppesen, Skanderborg

Så virker linket: Århus stiftstidende

Århus stiftstidende

Midtjyllands Avis 

 

 

1/1-2008

Seks nytårsudrykninger i Skanderborg Kommune

 

Udrykning nr. 284/2007

 

Alarm til Brand & Redning, Ry, mandag den 31. december 2007, kl. 1641

Melding: Færdselsuheld med fastklemte, Rodelundvej – Bil mod traktor, to fastklemte

 

En personbil med 4 personer og 2 hunde var forulykket mod en traktor på landvejen.

Føreren og passageren på forsædet blev klemt fast ved ulykken.

Tililende ydede førstehjælp til de fastklemte og to passagerer på bagsædet.

 

Brand & Redning iværksatte nødbehandling og frigørelse af de fastklemte, ligesom brandfolk ydede førstehjælp til to hunde, som var med i bilen og som havde pådraget sig kvæstelser ved ulykken.

 

Redningsindsatsen varede en god times tid.

 

 

Udrykning nr. 285/2007

Alarm til Brand & Redning, Ry, mandag den 31. december 2007, kl. 2050

Melding: Automatisk brandalarm, Dalbogård Ældrecenter, Jægersgårdvej, Gl. Rye

 

Ved Brand & Rednings ankomst viste det sig, at alarmen var forårsaget ved affyring af en bordbombe.

Røgen fra bomben havde aktiveret røgdetektoren og alarmeret brandfolkene.

 

Brandfolkene forlod hurtigt Dalbogård i god ro og orden.

 

 

Udrykning nr. 286/2007

Alarm til Brand & Redning, Skanderborg, mandag den 31. december 2007, kl. 2053

Melding: Containerbrand, Poul la Coursvej – fare for nærtstående biler,

 

Brand & Rednings røgdykkere fik hurtigt dæmpet flammerne, så der ikke skete yderligere skade.

 

Branden formodes antændt af fyrværkeri – forsætligt eller uforsætligt.

 

 

 

Udrykning nr. 287/2007

Alarm til Brand & Redning, Skanderborg, mandag den 31. december 2007, kl. 2145

Melding: Brand i villa, Harevej i Skanderborg

 

Ved Brand & Rednings ankomst brændte det på loftet og i tagkonstruktionen.

Brand & Rednings røgdykkere fik hurtigt styr på flammerne, inden der skete brandudbredelse til beboelsen.

 

Der er dog nogen røglugt i villaen og røgskader på loftet.

 

Branden formodes antændt af en vildfaren nytårsraket.

 

 

Udrykning nr. 288/2007

Alarm til Brand & Redning, Ry, mandag den 31. december 2007, kl. 2325

Melding: Oliespild ved færdselsuheld på Rodelundvej.

 

Under oprydning efter ovennævnte færdselsuheld på Rodelundvej, er en del hydraulikolie løbet ud fra traktoren.

Brandfolkene opsamlede en større mængde hydraulikolie fra vejgrøften.

 

 

Udrykning nr. 1/2008

Alarm til Brand & Redning, Hørning, tirsdag den 1. januar 2008, kl. 0204

Melding: Fare for brand i bil, som er væltet på hovedet ved et solouheld på Virringvej ud for Virring.

 

Der var heldigvis ikke udbrudt brand i bilen ved uheldet.

Brandfolkene sikrede bilen mod antændelse ved at afmontere batteriet.

 

 

29/12-2007

Bygningsbrand, etageejendom - 2 kan ikke komme ud

Udrykning nr. 282/2007

TV2 Østjylland

DR Østjylland

 

20/12-2007

Personredning, jordskred. Arbejdsulykke 

Udrykning nr. 276/2007

TV2 Østjylland

DR Østjylland

 

3/12-2007

24 brandgode juleråd

Link

 

 

22/10-2007

 

Vinderne fra Åbent hus

Ca. 500 personer lagde vejen forbi Brandstationen i søndags til åbent hus.

Vinder af forplejningsspørgsmålet:

Helen Brorsen, Svenstrup

Lisbeth Johansson, Skanderborg

 

Vinder af førstehjælpskonkurrencen: 

En førstehjælpstaske til: Kaare Brorsen, Kolding

En Lommemaske til: Kamilla Nielsen, Tørring

 

Vinder af tegnekonkurrence piger:

Stine B. Nissen, Skanderborg

Camilla Mangor, Skanderborg

 

Vinder af tegnekonkurrence drenge:

Andreas Aabenhus, Glesborg

Patrick Christensen, Randers

Klik på billedet for flere billeder.

 

15/10-2007

Efterårsferien slutter med Åbent hus hos Brand & Redning
 
På søndag, den 21. oktober 2007, mellem klokken 13 og 16, holder Brand & Redning, Skanderborg, og Beredskabsforbundet
Åbent hus på Brandstationen, Vestergade 131, i Skanderborg.
 
Vi har tradition for hvert efterår at holde Åbent hus en søndag eftermiddag, hvor vi slår portene op for borgerne.
Vi vil gerne vise vores materiel frem under fredelige former, hvor brandfolk og beredskabsfrivillige står klar med svar på spørgsmål, som borgerne måtte have om beredskabets virke og materiel.
 
Der vil i løbet af eftermiddagen være forskellige aktiviteter, både for børn og voksne.
 
De voksne vil få mulighed for at teste deres færdigheder som førstehjælpere, og børnene kan blive sminket, som om de er kommet til skade.
Beredskabsforbundets førstehjælpsinstruktører vil demonstrere brugen af hjertestartere.
 
For de voksne vil Brand & Rednings forebyggende medarbejdere vise en kort film om, hvordan man forebygger brand ude i de små hjem. Filmen udleveres også til de voksne som DVD til hjemmebrug.
 
Beredskabsfrivillige har kørt feltkomfuret frem for at tilberede en lun ret for Brandstationens gæster.
 
Prøv en tur i røgdykkerbanen og deltag i male-konkurrencen.
 
En af præmierne i malekonkurrencen.
 
 
 
Den Frivillige Indsatstyrke (DFI) fra Herning kommer og viser eftersøgningsudstyr. 
 
Brandfolkene vil i løbet af eftermiddagen demonstrere forskelligt brandslukningsudstyr og redningsmateriel.
F.eks. vil den store drejestige blive rejst og sikringsudstyr vil blive prøvet af.
 
Skulle der blandt de besøgende være folk med interesse for at blive beredskabsfrivillige, er der bl.a. mulighed for at få en bred førstehjælpsuddannelse og – på sigt – indgå en omfattende redningsuddannelse.
 
Da vi står for at skulle ansætte en god håndfuld brandfolk i Hørning og et par stykker i Skanderborg, vil der for potentielle brandfolk være mulighed for at få oplyst, hvad et job som brandmand (M/K) indebærer.
Skulle der være friske kvinder og mænd i Hørning og Skanderborg, som allerede nu brænder for i et brandgodt deltidsjob i Brandkorpset, kan de på søndag henvende sig til Beredskabsinspektør Anders Enggaard og få udleveret materiale om jobbet.
 
Printvenlig side.

 

Udskriv tegninger til malekonkurrencen her.

 

 

15/10-2007

Endnu en bilbrand i Grønnedalsparken, Skanderborg

Udrykning nr. 227/2007
 
Alarm til Brand & Redning, Skanderborg, mandag den 15. oktober 2007, kl. 02:14
Melding: Bilbrand med fare for flere biler, p-plads, N.F.S. Grundtvigs Vej, Skanderborg
 
Ved Brand & Rednings ankomst, havde branden aktiveret selvstarteren i den brændende Peugeot, som var startet og kørt igennem et buskads og ind i en rude på Grønnedalsparkens beboerhus.
 
Branden i bilen var meget voldsom og kun sekunder fra at antænde beboerhuset, hvor det yderste lag glas i termoruderne var sprunget.
 
Brand & Rednings røgdykkere fik dog hurtigt nedkæmpet flammerne, så ilden ikke fik fat i beboerhuset.
En anden bil på p-pladsen, hvor Peugeoten oprindeligt stod, havde også været tæt på antændelse, men blev reddet da Peugeoten startede og kørte mod beboerhuset.
Skaderne på den anden bil var begrænset til nogle smeltede plastikskærme.

 

5/10-2007

Foto fra børn, brand og sikkerhed

Klik på billedet for flere billeder.

 

27/9-2007

Brand og vand på skoleskemaet i Uge 40
 
Igen i år, sætter Brand & Redning, Skanderborg, fokus på børn, brand og sikkerhed i Uge 40.
 
Uge 40 har nu været landsdækkende kampagneuge i mere end 10 år, hvor brandfolk og skolelærere underviser børn i, hvordan man forebygger brand og el-ulykker – og hvad man stiller op, hvis uheldet er ude.
 
Hos Brand & Redning, Skanderborg, har vi alle årene været med på kampagnen, hvor vi modtager besøg af 0.-klasserne fra flere af kommunens skoler.
 
Kampagnen tager udgangspunkt i tegneseriehæftet Dit Brandblad, som er udgivet af et samarbejde mellem Foreningen af  Kommunale Beredskabschefer, Rigshospitalets Brandsårsafdeling, Dansk Brandteknisk Institut, Beredskabsstyrelsen og Sikkerhedsstyrelsen.
 
Med inspiration fra historier og opgaver fra Dit Brandblad, taler lærerne med børnene om, hvordan man kan sikre sig mod brandulykker.
 
Når børnene besøger Brandstationen i Skanderborg en times tid i løbet af Uge 40, følger brandfolkene op på de ting, som børnene har lært – vi hører dem i, om de nu har lært lektien.
 
Brandfolkene har måske en lidt anden pædagogisk indgangsvinkel til forkynde brandsikkerhed for børnene – det tror vi er en god måde at runde dette emne af på.
 
Vi vil i løbet af en times aktiviteter på Brandstationen, høre børnene i, hvad de har lært om brandsikkerhed, herunder brug af åben ild og betydningen af at have røgalarmer i hjemmene.
Det er vores opfattelse, at børnene er rigtig gode ambassadører for brandsikkerhed ude i hjemmene, når de har haft forebyggende undervisning i skolen og har været på besøg på Brandstationen.
 
På Brandstationen viser vi børnene, hvad man skal være forsigtig med omkring elektriske brugsgenstande – vi viser dem, hvordan man hurtigt skal iværksætte behandling af brandsår med rindende vand – viser dem hvor hurtigt røgalarmen aktiveres ved selv den mindste smule røg – vi sikrer os, at de ved, hvordan man alarmerer ved at ringe 112 – og vi slutter af med lidt røg i køkkenet, blå blink og brandbiler med røgdykkere, på pladsen bag Brandstationen.
 
 
Hos Brand & Redning, Skanderborg, er der besøg fra skolerne således:
 
Mandag den 1. oktober 2007:
Kl. 0900 – Skanderborg Realskole
 
Tirsdag den 2. oktober 2007:
Kl. 0900 – Morten Børup Skolen
Kl. 1030 – Ejer Baunehøj Skolen
 
Onsdag den 3. oktober 2007:
Kl. 0900 – Morten Børup Skolen
 
Torsdag den 4. oktober 2007:
Kl. 0900 – Niels Ebbesen Skolen
Kl. 1030 – Niels Ebbesen Skolen
 
 
 

23/9-2007

Brand på plejecenter
 
Udrykning nr. 208/2007
 
Alarm til Brand & Redning, Skanderborg, torsdag den 20. september 2007, kl. 1443
Melding: Brand i lejlighed på 2. sal – Plejecenter Møllehjørnet, Sygehusvej, Skanderborg
 
Ved Brand & Rednings ankomst var der kraftig røgudvikling fra lejligheden.
Plejehjemspersonalet kunne oplyse, at der ikke var nogen hjemme i pågældende lejlighed, idet beboeren var på besøg i en nabolejlighed.
Et hold røgdykkere blev sendt ind i lejligheden, hvor de hurtigt fandt frem til en brændende vaskemaskine i badeværelset.
Branden var begrænset til vaskemaskinen og var slukket i løbet af få øjeblikke, men der skete nogen røg- og sodskade i lejligheden.
Udover lidt røglugt i trapperummet, skete der ikke anden skade på plejecentret.
 
Årsagen formodes at være af teknisk karakter.

 

 

 

31/8-2007

Flere bilbrande i nat

Udrykning nr. 189/2007

Alarm til Brand & Redning, Skanderborg, fredag den 31. august 2007, kl. 0122

Melding: Bilbrand, N.F.S. Grundtvigsvej, Skanderborg

 

Ved Brand & Rednings ankomst brændte det voldsomt i en bil på parkeringspladsen.

En nabobil var ved at antænde p.g.a. strålevarmen.

 

Brand & Rednings røgdykkere fik hurtigt dæmpet flammerne og slukket branden.

 

 

 

Udrykning nr. 190/2007

Alarm til Brand & Redning, Skanderborg, fredag den 31. august 2007, kl. 0322

Melding: Bilbrand, N.F.S. Grundtvigsvej, Skanderborg – flere biler antændt.

 

Ved Brand & Rednings ankomst brændte det i biler to steder på parkeringspladsen – med 100 meters mellemrum.

På det ene brandsted var to nabobiler ved at antænde p.g.a. strålevarmen.

 

Brand & Redning indsatte to røgdykkerhold, som hurtigt fik slukket ilden i de brændende biler.

 

 

Alle brandene er formentligt påsatte

 

28/8-2007

Bilbrand i det fri 

Udrykning nr. 187/2007

Alarm til Brand & Redning, Skanderborg, tirsdag den 28. august 2007, kl. 02:06

Melding: Bilbrand, Christen Kolds Vej, Skanderborg

 

Ved Brand & Rednings ankomst var en ældre, brugsstjålet Ford Escort fuldstændig overtændt.

En Fiat Punto, som holdt et par p-pladser væk, var ved at blive antændt af strålevarmen fra den brændende Escort.

 

Brand & Rednings røgdykkere fik hurtigt dæmpet branden, så Puntoen ikke tog videre skade.

 

Branden er sandsynligvis påsat

 

    

 

Ja – det var på samme p-plads som udrykning 185/2007..

Og ja – for pokker, tænkte vi på vej der op – havde vi nu ikke fået slukket den ordentligt første gang..

Men nej – det var ikke samme bil.. :-)

Automatisk Brandalarm 

Udrykning nr. 186/2007

Alarm til Brand & Redning, Galten, mandag den 27. august 2007, kl. 23:57

Melding: Automatisk brandalarm, Aarhusegnens Andel, Silkeborgvej, Galten.

 

Ved Brand & Rednings ankomst stod flammerne heldigvis ikke ovenud af en kornfyldt silo.

En temperaturføler i en af de store siloer havde aktiveret brandalarmeringsanlægget, men der var heldigvis ikke ild i siloindholdet.

 

Det er ikke unormalt, at temperaturen ind imellem bliver mere end håndvarm inde i siloen, når siloerne fyldes omkring høst.

Det er da også kun 14 dage siden, Brand & Redning sidst var kaldt på Aarhusegnen p.g.a. en vel følsom temperaturføler.

 

Føleren var ikke blevet justeret af alarmleverandøren, som aftalt sidste gang, men nu bliver der sat noget i værk.

 

 

Bilbrand i det fri - Flere biler omkring 

Udrykning nr. 185/2007

Alarm til Brand & Redning, Skanderborg, mandag den 27. august 2007, kl. 22:33

Melding: Bilbrand, Christen Kolds Vej, Skanderborg – fare for flere biler.

 

Ved Brand & Rednings ankomst var en ældre, uindregistreret Nissan fuldstændig overtændt.

En næsten ny Suzuki på en tilstødende p-plads, var antændt af strålevarmen fra den brændende Nissan.

 

Brand & Rednings røgdykkere fik hurtigt dæmpet branden, så ikke også Suzukien blev fortæret af flammerne.

 

Branden er sandsynligvis påsat

 

 

AE

 

20/8-2007

Færdselsuheld ved Storring

Udrykning nr. 176/2007

Alarm til Brand & Redning, Galten, søndag den 19. august 2007, kl. 1920

Færdselsuheld med fastklemt, Klankvej ud for Storring – bil væltet rundt på mark.

Ved Brand & Rednings ankomst sad føreren bag rattet i bilen, som var rullet rundet et par gange og landet på hjulene, et stykke inde på marken.

Føreren var ved bevidsthed.

Brandfolkene klippede fordøren af bilen, så ambulanceredderne kunne tage føreren ud.

Føreren havde pådraget sig kvæstelser og blev indbragt til Århus Sygehus.

 

13/8-2007

Gas-uheld i Voerladegård

Udrykning nr. 170/2007

Alarm til Brand & Redning, Skanderborg, mandag den 13. august 2007, kl. 1031

Melding: Naturgasledning overgravet ved ledningsarbejde, Damtoften, Voerladegård

I forbindelse med renovering af vandledninger på Damtoften, havde entreprenører ved et uheld gravet en naturgasstikledning til en villa over.

Entreprenørerne havde evakueret beboerne i de to nærmeste villaer, ved Brand & Rednings ankomst.

Brandfolkene kunne konstatere kraftig lugt af sporestof i og omkring villaen.

Brand & Redning sikrede mod antændelse af naturgassen, indtil folk fra DONG ankom og lukkede for udslippet.

Naturgas er heldigvis lettere end atmosfærisk luft, så et naturgasudslip i det fri er ikke så farligt, som f.eks. flaskegas, der er tungere end atmosfærisk luft.

En lille times tid efter alarmen, havde DONG fået lukket for gassen, så beboerne kunne igen søge ly i egen bolig – og brandfolkene rullede slangerne sammen og vendte tilbage til Skanderborg.

   

 

10/6-2007

Foto fra Skanderborgs drejestige

Drejestigen er en Magirus  DLK23/12, opbygget på et Iveco 140-19-chassis, årgang 1989.

               

 

8/6-2007

Voer fest

De frivillige fra Brand & Redning Skanderborg var med til Voer fest i Voerladegård torsdag den 7/6-2007. Her lavede de en røgdykkerbane, hvor man havde mulighed for at kunne prøve, hvordan det er at være røgdykker. Der var også mulighed for at se en hjertestarter og få information om førstehjælp eller høre om, hvad de frivillige opgaver er i den nye Skanderborg kommune.

Voerladegård er blevet en del af ny Skanderborg kommune.

               

 

29/5-2007

Færdselsuheld med fastklemte - 2 biler, 1 fastklemt 

Udrykning nr. 108/2007

Færdselsuheld på motorvej E45.

Passager i det ene køretøj måtte klippes fri af Brand & Redning.

 

25/4-2007

Eksplosion i etageejendom

Udrykning nr. 45/2007

Alarm til Brand & Redning, Skanderborg, onsdag den 25. april 2007, kl. 0342
Melding: Eksplosion i etageejendom, Ryparken 12, Skanderborg
 

Ved Brand & Rednings ankomst var beboerne i lejlighederne i opgangen evakueret ved politiets foranstaltning.
Der var ingen af beboerne, som havde lidt fysisk overlast.
 
Dørene til de seks lejligheder i ejendommen var alle sprængt ind og havde forårsaget ravage i lejlighederne.
Facaden i trappeopgangen var delvist blæst ud og bygningsdele var spredt over et større areal.
Betontrappen i opgangen var beskadiget og omgivende lette vægge var blæst ind.
 
Brand & Redning, Skanderborg, foretog sikring af trappeopgangen. Der blev foretaget eftersyn af etageadskillelser og omgivende vægge samt tagkonstruktionen.
 
Da der var sket store skade på betontrappen, blev der iværksat afstivning af trappen, for at sikre med sammenstyrtninger.
Støttepunktsberedskabet ved Århus Brandvæsen blev tilkaldt til at assistere ved afstivningsarbejdet med specialmateriel.
 
Brand & Rednings indsats på skadestedet blev afsluttet ved 07-tiden.

       

 

25/2-2007

Bygningsbrand, industribygning - Lastbil i bygning 

Udrykning nr. 45/2007.

Alarm til Brand & Redning, Skanderborg – station Galten, søndag den 25. februar 2007, kl. 1205
Melding: Bygningsbrand, foderstof, Silkeborgvej i Galten – kraftig brand i lastbil, som holder i foderstofhal.
 
På meldingen afsendes et slukningstog fra station Galten og en stigevogn fra station Skanderborg.
Der viser sig at være kraftig brand i en VW Golf, som stod i en produktionsbygning på virksomheden.
 
To medarbejdere, som er til stede på virksomheden, opdager branden og får ved hjælp af en gaffeltruck trukket den brændende bil til det fri, inden den efterhånden voldsomme brand i bilen får lejlighed til at brede sig inde i produktionsbygningen.
I den anledning bliver en af medarbejderne røgforgiftet, så brandfolkene får hurtigt tilkaldt en ambulance, der indbringer medarbejderen til observation på hospitalet.
 
Brand & Rednings røgdykkere får hurtigt dæmpet flammerne i den brændende VW.
Mere besværligt er det at få røgen ventileret ud af produktionshallen.
Til dette arbejde opstillede brandfolkene to overtryksventilatorer og drejestigen blev rejst til tagryggen, hvor et antal rygningsplader blev skruet af, så røgen kunne ventileres ovenud.
 
Da der var nogen røgskade i produktionshallen, blev ISS tilkaldt for at iværksætte følgeskadebekæmpelse.

       

 

12/2-2007

Gårdbrand - svinebesætning i fare

Udrykning nr. 38/2007.

Alarm til Brand & Redning, Skanderborg, søndag den 11. februar 2007, kl. 2044

Melding: Gårdbrand, Ryvejen ved Hårby – ild i tagkonstruktion over stald med svinebesætning.
 
Ved Brand & Rednings ankomst, var der ild i taget omkring ventilationsanlægget. En svinestald var røgfyldt, men der var ikke brand i selve stalden.

Brandfolkene indsatte straks røgdykkere til at skabe ventilation i stalden, så svinebesætningen kunne blive inden døre. Der blev endvidere sat røgdykkere ind på at standse brandudbredelsen i tagkonstruktionen og på halmloft. Indsatsleder Sven Clausen tilkaldte assistance fra Brandstationen i Hørning, da der var behov flere røgdykkere, for at bringe situationen under kontrol. I løbet af en times tid, var branden under kontrol – og inden for den efterfølgende time var også efterslukningen overstået. Der blev tilkaldt en dyrlæge til at vurdere svinenes tilstand. Det blev dog ikke nødvendigt at foretage nødslagtning under brandindsatsen.

 
12/1-2007
Brand på fritidshjem

Udrykning nr. 13/2007.

Alarm til Brand & Redning, Skanderborg - station Galten, fredag den 12. januar 2007, kl. 2102

Melding: Brand, Skovby Mosegård/Fritidshjem, Århusvej, Skovby
 
Ved Brand & Rednings ankomst brændte det voldsomt i et computerrum i stuetagen på ejendommens stuehus,

hvor flere lokale klubber har til huse.

 
Der blev indsat to røgdykkerhold, som hurtigt fik branden under kontrol.
 
Da branden havde bredt sig til hulrummet i etageadskillelsen til 1. salen, måtte brandfolkene tage det

meste af loftsbeklædningen, for at branden kunne slukkes ordentligt af.

Efterslukningsarbejdet tog et par timer.
 
Branden er formentligt opstået i forbindelse med et indbrud på ejendommen.

   

 

2/1-2007

Assistance til Århus Brandvæsen 

Udrykning nr. 1/2007.

Lidt stemningsfotos optaget med mobilkamera af Karsten Madsen

     

 

28/11-2006

Mindre forurening, forurening v/FUH - Lastbil

Udrykning nr. 154/2006.

Alarm til Brand & Redning, Skanderborg, tirsdag den 28. november 2006, kl. 0614
Melding: Oprydning efter færdselsuheld med væltet lastbil, motorvej E45, sydgående, 1 km syd for Ejer Baunehøj
 
Ved Brand & Rednings ankomst var et lastvognstog med 202 grise lastet på tre etager i forvogn og trækker, forulykket og væltet ned ad en skrænt.
Chaufføren var indbragt til Horsens Sygehus med knubs.
Lastvognstoget var slået itu ved ulykken - efter at være rullet ned ad skråningen var taget rykket af forvognens lad og grise på den øverste etage var slynget ud.
 
Sammen med en tilkaldt dyrlæge gik brandfolkene i gang med at aflive de værst medtagne grise efter dyrlægens anvisning.
 
På grund af lastvognstogets tilstand efter rulleturen, var det nødvendigt for brandfolkene at skære sig adgang ind på ladet af lastvognstoget.
Der blev tilkaldt assistance med tungt redningsmateriel fra Beredskabsstyrelsens støttepunktsberedskab ved Århus Brandvæsen.
 
De sidste grise var frigjort fra lastvognstoget ved 0900-tiden i formiddag.
 
101 gris blev frigjort fra lastvogsntoget i live - og blev transporteret videre til slagteriet for at blive slagtet...
91 grise blev aflivet på stedet, efter dyrlægens anvisning.
 
Herefter forestod et større oprydningsarbejde på skadestedet.
Bl.a. var motorvejen fedtet ind i 400 liter dieselolie, som var løbet ud, da tanken knustes i forbindelse med uheldet.
 
De sidste brandfolk forlod skadestedet ved 1230-tiden.
 
Der forestår nu et større reperationsarbejde på motorvejen, hvor autoværn på en længere strækning er splitte ad.

         

AE

TV2 Østjylland

Horsens Folkeblad

DR Østjylland

DR Østjylland

DR Østjylland

 

26/10-2006

Brand i lejlighed
Udrykning nr. 140/2006.
 
Alarm til Brand & Redning, Skanderborg, onsdag den 25. oktober 2006, kl. 1153
Melding: Brand i taglejlighed, Vesterskovvej, Skanderborg
 
Ved Brand & Rednings ankomst stod flammerne ud ad køkkenvinduet i en taglejlighed på et ældre byhus.
 
Der var tvivl om, hvorvodt lejligheden beboer var i den brændende og røgfyldte lejlighed, hvor Brand & Redning straks indsatte to hold røgdykkere for at eftersøge beboeren.
Det viste sig heldigvis hurtigt, at beboeren kort tid forinden var gået på indkøb.
 
Branden i køkkenet blev herefter hurtigt slukket. Selve køkkenet udbrændte og der skete røg- og varmeskade på inventaret i stuen.
Resten af lejligheden forblev uskadt.
 
Branden var opstået i køkkenet ved komfuret, formentligt på grund af en tændt kogeplade under en pande med margarine, hvor den brændende margarine havde antændt emhætten og plastik aftrækskanalen.
 
Der skete en del vandskade i den underliggende lejlighed, primært på grund af ustrømmende vand fra en tilslutningsslange til en vaskemaskine.
 
Til selve slukningsarbejdet blev der brugt mindre end 100 liter vand.

   

AE

 

5/10-2006

 

Børn, brand og sikkerhed

Brand & Redning, Skanderborg, har tirsdag og onsdag i uge 40 haft besøg af 0. klasserne fra Skanderborg Realskole, Morten Børup Skolen og Niels Ebbesen Skolen.

 
Besøgene har fundet sted som opfølgning på den nationale kampagne Børn, Brand og Sikkerhed, som er én af mange kampagner i Uge 40.
 
Et par brandfolk opførte et lille skuespil, skrevet lokalt til lejligheden.
Her viste brandfolkene på bedste pædagogiske vis, hvad man for alt i verden ikke må gøre ude i de små hjem. Det lykkedes nemlig for Lille Sven - spillet af viceberedskabsinspektør Sven Clausen - og Lille Svens mor May-Britt - spillet af brandmand May-Britt Skipper, at lave alle de ulykker med ild og varme genstande, som lærebogen "Dit Brandblad" advarer 0. klasserne i mod.
 
Efter det meget pædagogiske skuespil, fik børnene forevist brandbilerne og røgdykkerudstyret.
 
Besøget hos Brand & Redning blev sluttet af med en lille opvisning, hvor en røgpotte blev tændt i en container.
Her fik børnene syn for sagen, da røgalarmen blev aktiveret i løbet af få sekunder.
Børnene blev så overhørt i korrekt 112-alarmering, inden en brandbil dukkede op med fuld udrykning og røgdykkerne trængte inde i containeren og reddede en dukke ud.

                     

AE

 

29/9-2006

Eksplosion i fyrrum
Udrykning nr. 129/2006.

 

Alarm til Brand & Redning, Skanderborg, fredag den 29. september 2006, kl. 1514
Melding: Gårdbrand, Ellausvej, Hvolbæk
 
Ved Brand & Rednings ankomst var branden slukket af ejeren og naboer ved hjælp af et par pulverslukkere.
 
Branden var opstået i fyrrummet, som lå i en af ejendommens bygninger, hvor der også var garage og beboelsesrum.
 
En ukrudtsbrænder tilkoblet en 11 kg gasflaske havde været utæt, hvorved gas var sivet ud i fyrrummet og antændt med en eksplosion til følge.
 
Eksplosionen havde væltet to bærende vægge omkring fyrrummet og forskubbet ydervæggene, hvorfor der var stor fare for sammenstyrtning af hele bygningen.
 
Brandfolkene måtte derfor afstive bygningen både udvendigt og indvendigt.
Til den opgave blev der tilkaldt assistance fra Beredskabsstyrelsens støttepunktsstation, som er tilknyttet Århus Brandvæsen.
 
Fem brandfolk fra Skanderborg og fem frivillige fra Støttepunktet, brugte et par timer på at stive bygningen af med Beredskabsstyrelsens specielle afstivningsmateriel, så faren for sammenstyrtning blev afværget.

                             

AE

 

 

29/9-2006

Brand og vand på skoleskemaet i Uge 40

 

Igen i år, sætter Brand & Redning, Skanderborg, fokus på børn, brand og sikkerhed i Uge 40.

 

Uge 40 har nu været landsdækkende kampagneuge i 10 år, hvor brandfolk og skolelærere underviser børn i, hvordan man forebygger brand og el-ulykker – og hvad man stiller op, hvis uheldet er ude.

 

Hos Brand & Redning, Skanderborg, har vi alle årene været med på kampagnen, hvor vi modtager besøg af 0.-klasserne fra flere af kommunens skoler.

 

Kampagnen tager udgangspunkt i tegneseriehæftet Dit Brandblad, som er udgivet af et samarbejde mellem Foreningen af  Kommunale Beredskabschefer, Rigshospitalets Brandsårsafdeling, Dansk Brandteknisk Institut, Beredskabsstyrelsen og Sikkerhedsstyrelsen.

 

Med inspiration fra historier og opgaver fra Dit Brandblad, taler lærerne med børnene om, hvordan man kan sikre sig mod brandulykker.

 

Når børnene besøger Brandstationen i Skanderborg en times tid i løbet af Uge 40, følger brandfolkene op på de ting, som børnene har lært – vi hører dem i, om de nu har lært lektien.

 

Brandfolkene har måske en lidt anden pædagogisk indgangsvinkel til forkynde brandsikkerhed for børnene – det tror vi er en god måde at runde dette emne af på.

 

Vi vil i løbet af en times aktiviteter på Brandstationen, høre børnene i, hvad de har lært om brandsikkerhed, herunder brug af åben ild og betydningen af at have røgalarmer i hjemmene.

Det er vores opfattelse, at børnene er rigtig gode ambassadører for brandsikkerhed ude i hjemmene, når de har haft forebyggende undervisning i skolen og har været på besøg på Branstationen.

 

På Brandstationen viser vi børnene, hvad man skal være forsigtig med omkring elektriske brugsgenstande – vi viser dem, hvordan man hurtigt skal iværksætte behandling af brandsår med rindende vand – viser dem hvor hurtigt røgalarmen aktiveres ved selv en mindste smule røg – vi sikrer os, at de ved, hvordan man alarmerer ved at ringe 112 – og vi slutter af med lidt røg i køkkenet, blå blink og brandbiler med røgdykkere, på pladsen bag Brandstationen.

 

AE

 

11/9-2006

Beredskabs-Frivillige tog pokaler med hjem – igen

 

23 glade men trætte beredskabs-frivillige fra Brand & Redning, Skanderborg, vendte søndag eftermiddag hjem fra to dages konkurrencer ved Beredskabsstævnet, som afvikles hvert andet år et sted i Danmark – i år i Odense. Igen i år beviste Skanderborgs beredskabs-frivillige, at de fagligt er blandt de førende i Danmark.

 

Det blev til en sikker førsteplads i den kombinerede forplejnings- og indkvarteringstjeneste – og det blev til en andenplads i 5-kamp, hvor der dystes i korrekt materielbetjening, bl.a. med redningsudstyr, brandmateriel og walkie-talkies, ligesom der indgår en opgave i livreddende førstehjælp.

 

De beredskabs-frivillige ved Brand & Redning, Skanderborg, har de sidste par år styrket uddannelsen i forplejnings- og indkvarteringstjeneste, hvor vi med instruktørassistance fra Beredskabsstyrelsen, har intensiveret øvelsesprogrammet.

De beredskabs-frivillige i forplejnings- og indkvarteringstjenesten har endvidere hvert år opgaver ved større arrangementer i landsdelen, hvor de henover sommeren 2006 har deltaget i opgaver ved DGI-stævnet i Haderslev, ligesom daglig middagsforplejning af 450 orienteringsløbere ved verdensmesterskabet i orienteringsløb, der blev afviklet i skovene omkring Søhøjlandet i starten af august, blev forestået af beredskabs-frivillige fra Brand & Redning, Skanderborg.

 

Konkurrencen i Forplejnings- og indkvarteringstjeneste blev vundet sikkert foran Herning, som blev nr. 2, flere banelængder efter Skanderborg. Tredjepladsen gik til Horsens.

Der var mere jævnbyrdighed i 5-kampen, hvor Grenaa vandt foran Skanderborg. Tredjepladsen gik til Herning.

Historisk set har de beredskabs-frivillige fra Skanderborg opnået pæne placeringer i flere discipliner ved alle Beredskabsstævner, men det er første gang, der hives en førsteplads hjem med feltkomfuret.

 

Med det engagement, som til stadighed lægges for dagen af de beredskabs-frivillige, er vi ved Brand & Redning, Skanderborg, rigtig godt klædt på til at stå i spidsen for de beredskabsopgaver, som ligger i Brand & Rednings regi, udover de traditionelle brand- og redningsopgaver.

Der er vores håb, at vi kan formå at udbrede interessen for det frivillige beredskabsarbejde, også til borgerne i Galten Kommune.

Med beredskabets forpligtigelse til at kunne nødforpleje 5% af kommunens befolkning, bliver der nemlig brug for at udvide kredsen af beredskabs-frivillige de kommende år.

 

Også de kommende week-ender vil de beredskabs-frivillige komme i aktion. I næste week-end sørger man for væskeforsyningen og førstehjælpsvagten ved ½-maraton - ”Søen rundt”.

Efterfølgende week-end afholdes der brand- og førstehjælpskursus for det lokale politi-hjemmeværn.

 

De omkring 35 aktive beredskabs-frivillige i Skanderborg Kommune, lægger hvert år flere tusinde timers frivilligt arbejde i det lokale beredskab. Alene til opgaven med at fremstille varm middagsforplejning til orienteringsløberne i august, medgik der næsten 900 timers frivilligt arbejde.

 

 

AE

 

11/9-2006

Eftersøgning på Skanderborg Sø
Udrykning nr. 118/2006.
 
Alarm til Brand & Redning, Skanderborg, lørdag den 9. august 2006, kl. 0937
Melding: En kajak med én sovende roer er drevet til søs fra Temnæs i nattens løb.
 
Brand & Redning satte redningsbåden i søen ved Søbadet, hvor båden med to brandfolk satte kurs mod Temnæs for at søge efter den savnede kajakroer, efter politiets anvisning indledningsvis i sivene ud for Temnæs.
 
En motionsløber henvender sig kort tid efter til Brand & Rednings indsatsleder på Søbadet og oplyser, at der ligger en kajak med en sovende person i sivene omkring Skanderborg Hus.
Politiet konstaterer hurtigt, at det er omhandlende kajakroer, som sov i sin kajak, hvorfor eftersøgningen kunne indstilles.

       

AE

 

5/9-2006

Markbrand
Udrykning nr. 115/2006.
 
Alarm til Brand & Redning, Skanderborg, tirsdag den 5. september 2006, kl. 1520
Melding: Markbrand, Gantrupvej
 
Ved Brand & Rednings ankomst var små 10.000 m2 stubmark brændt og ilden havde retning mod en nærliggende ejendom.
 
Brand & Rednings røgdykkere fik hurtigt standset brandudbredelsen, inden ejendommen kom i direkte fare.
 
Branden var opstået i en rundballepresser, hvor løs halm vakommet ind i maskinen og antændt p.g.a. friktionsvarme.
 
Der skete begrænset skade på rundballepresseren. 

 

      

 

Brandstedet ligger geografisk i Gedved Kommune, hvor Brand & Redning, Skanderborgs slukningsgrænse mødes med to andre brandvæsner, nemlig Horsens Brandvæsen og Brædstrup Brandvæsen.
Der havde tilsyneladende været flere anmeldelser på branden, med lidt geografisk spredning, for på et tidspunkt dukkede indsatslederen fra Horsens op sammen med Brædstrup Brandvæsen. De havde været på udkig efter en markbrand, men måtte nøjes med en kigger, hvor Skanderborg var indsat.
AE 

 

5/9-2006

Brand i kedel
Udrykning nr. 113/2006.

Alarm til Brand & Redning, Skanderborg, mandag den 4. september 2006, kl. 2002
Melding: Kraftig røg fra flødebollefabrikken Samba, Danmarksvej, Skanderborg
 
I forbindelse med ombygning og installation af en ny kedel til opvarmning af sukker til flødebollerne, er der midlertidigt opstillet en stor kedel uden for flødebollefabrikken.
Den midlertidige kedel var vejrligssikret ved at et metalskelet, som var overtrukket med en armeret plastikpressenning.
Den kraftige blæst havde løsnet pressenningen, som havde forvildet sig inde i kedlens indsugning, hvilket havde bevirket en kraftig sort røgudvikling, da plastikken blev opvarmet og antændt.
 
Den kraftig røg havde fået mange forbipasserende bilister i til at gribe mibilos og ringe 112, så der kom mange anmeldelser om branden.
 
Branden i kedlen var slukket af Sambas personale ved Brand & Rednings ankomst.
Kedlen skal nu have et serviceeftersyn, inden der kan koges mere sukker

AE

 

 

20/8-2006

To huse ved at skylle væk

Udrykning nr. 102/2006.
 

Alarm til Brand & Redning, Skanderborg, lørdag den 19. august 2006, kl. 1811

Melding (fra vagten ved Skanderborg rensningsanlæg): Vand fra Skanderup Bæk er ved at løbe ind i to huse i bunden af P.B. Lunds Vej.
 
Brand & Rednings indsatte i alt tre pumpekøretøjer på opgaven med at bortlede vand fra grundene omkring Skanerup Bæk, hvor vandet stod 1 cm under dørtærsklen til det ene hus.
Brandfolk pumpede løs indtil godt midnat, hvor pumpestationerne i området igen kunne følge med og bortlede vandet.

     

 

7/8-2006

Lastbilbrand med 24 bigballer 

Udrykning nr. 90/2006.

Horsens Folkeblad

 

26/7-2006

Drejestige til Skanderborg

Skanderborg Byråd vedtog i 2005 en kommuneplan, som giver mulighed for at bygge i op til seks etager i nogle områder i Skanderborg.
 
Som konsekvens heraf vedtog byrådet først på sommeren, at anskaffelse af en ny redningslift skal indarbejdes i den risikobaserede dimensionering, som er under udarbejdelse. Det blev samtidig vedtaget, at Brand & Redning skulle leje en brugt drejestige, indtil en ny redningslift kan sættes i drift.
 
Samtidig med, at Brand & Redning undersøgte muligheden for at leje en brugt stige hos et par danske udbydere, fik vi henvendelse fra firmaet Hartmann, som kunne tilbyde en brugt drejestige leveret fra Holland.
Den hollandske stige var nyere, end de stiger, som vi havde fået tilbudt lejekontrakt på.
 
Efter at have analyseret lejemuligheden i forhold til købemuligheden, blev der givet grønt lys for at købe den brugte stige i Holland.
En mindre deligation fra Brand & Redning besøgte den 14. juli 2006 brandvæsenet i Middelburg, hvor stigen er operativ indtil sidst på sommeren.
 
Det drejer sig om en Magirus drejestige DLK23/12, opbygget på et Iveco 140-19-chassis, årgang 1989.
Tilsvarende drejestiger kører ved brandvæsenerne i Holstebro og Odense.
 
Stige og chassis var i god stand og kan umiddelbart sættes i udrykning i Skanderborg, efter at være indregistreret i Danmark.
 

Drejestigen forventes afhentet i Holland sidst i oktober 2006.

AE

 

26/7-2006

Brand i højspænding

Udrykning nr. 84/2006.

Alarm til Brand & Redning, Skanderborg, onsdag den 26. juli 2006, kl. 0956
Melding: Brand i trandsformatorstation, Kildevej v/Plejecenter Kildegården
 
Ved Brand & Rednings ankomst var der røgudvikling fra et af ØE´s store gadeskabe.
Brand & Rednings røgdykkere lukkede op til transformatorstationen, hvor det viste sig at én af højspændingssikringerne brændte.
 
Røgdykkerne dæmpede branden med kulsyresneslukkere, indtil ØE´s teknikere havde fået frakoblet strømmen til skabet.
 
Der skal nu opstilles nødgenerator på pladsen, mens ØE reparerer stationen.

AE

 

 

25/7-2006

25 år ved brandvæsenet

Beredskabschef Bjarne Vinther fra Brand & Redning Skanderborg, har den 1. august 2006 forrettet tjeneste ved dansk brandvæsen i 25 år.

I den anledning afholdes der reception på Brandstationen , Vestergade 131, 8660  Skanderborg tirsdag den  1. august 2006, kl. 14:00 -17:00 for medarbejdere, familie, venner og samarbejdspartnere

 

 

 

 

 

21/7-2006

Brandbil fik svedne paneler

Udrykning nr. 77/2006.

Århus Stiftstidne

 

20/7-2006

Brand i mark og mejetærsker

Udrykning nr. 76/2006.

Alarm til Brand & Redning, Skanderborg, onsdag den 19. juli 2006, kl. 1844

Melding: Brand i mark og mejetærsker, Virringvej ved Virring
 
Ved Brand & Rednings ankomst brændte det kraftigt i mejetærskeren, ligesom det brændte i løs halm på stubmark - omkring 1.500 m2.
 
En landmand var med sin traktor i færd med at pløje et brandbælte, så branden ikke skulle brede sig til omkringliggende marker og ejendomme.
 
Brand & Rednings røgdykker fik hurtigt slukket såvel branden i mejetærskeren som branden i den løse halm.
 
Brandårsagen skal formentligt findes i mejetærskerens elektriske system.
 
 
Brand & Redning skal benytte lejligheden til lidt gode råd, nu høsten så småt er i gang - særligt nu, hvor høsten ser ud til at skulle finde sted i en meget tør periode.
 
Daglig servicering af mejetærskeren
-Rengør motor og motorrum for avner og støv.
-Rens køleren.
-Smør de "daglige" smøresteder i flg. maskinens smøreskema.
-Rengør omkring udstødnigssystemet og efterse for utætheder.
-Fjern ophobning af støv og avner omkring bevægelige dele.
-Kontroller for olie og vand.
 
Under høstarbejdet
-Rengør jævnligt udstødningssystemet for støv og avner.
-Medbring en mobiltelefon til evt. alarmering. Det er vigtigt at have styr på, hvor man er - Vejnavn og husnr. på nærmeste ejendom.
-Rens køleren jævnligt.
-Undlad tobaksrygning.
-Hold skærebordet fri af jorden, så slæbeskoene ikke rammer sten, der danner gnister.
-Under meget tørre forhold - som nu - bør man medbringe en tank med vand - f.eks. en marksprøjte eller en gyllevogn.
-Når mejetærskeren forlades ved pauser, må den ikke parkeres ved letantændelige materialer.
 
Brandslukningsudstyr
-På enhver mejetærsker skal der være mindst én 6 kg pulverslukker.
-Det er også en god ide at medbringe et par branddaskere, når man drager på høstarbejde.

AE

DR

 

20/7-2006

På vegne af Redningsberedskaberne i Galten, Hørning, Ry og Skanderborg, flg:

 
Redningsberedskaberne har jævnligt fået henvendelser fra borgerne omkring brug af grill på altaner og lignende.
 
Hvergang har vi måttet svare, at dette har været i strid med en Bekendtgørelse fra 1961, omhandlende brug af ild og lys m.v., hvor afstandskravet har været min. 5 m til hårdttækte bygninger, når der skulle anvendes "flyttelige og midlertidige ildsteder i det fri".
 
Beredskabsstyrelsen har nu udsendt en vejledning til kommunerne, hvor der oplistes en række forhold, som skal være opfyldt, for at de lokale brandmyndigheder kan tillade anvendelse af grill i nærheden af bygninger m.v.
 
Redningsberedskaberne (brandmyndighederne) i Galten, Hørning, Ry og Skanderborg, meddeler hermed, at anvendelse af grill i de fire kommuner, kan ske efter denne vejledning:
 
 
Grill
 
Grill skal altid placeres mindst 15 m fra bygninger med letantændeligt tag, stakke og andre oplag af let antændelige stoffer, større oplag af træ, brændsel og lignende samt oplag af brandfarlige væsker, flaskegas og lignende.
 
Traditionelle grill, det vil sige grill i begrænset størrelse, som bl.a. forhandles i supermarkeder og byggemarkeder, kan anvendes på altaner og tagterrasser m.v. tættere end 5 m fra andre bygningsdele i bygninger med hårdt tag og i carporte eller lignende former for vejrligsbeskyttelse med hårdt tag, under følgende forudsætninger:
 
1. Altanen/tagterrassen eller carporten/vejrligsbeskyttelsen skal have mindst én åben langside.
 
2. Grill placeres på et ikke-brændbart underlag og i passende afstand fra overflader og enmer, der kan brænde.
 
3. I grill til fast brændsel må kun anvendes trækul eller briketter.
 
4. Til optænding skal anvendes elektrisk grilltænder, papir eller optændingsblokke og lignende. Der må ikke anvendes optændingsvæske.
 
5. Gasgrill skal placeres og anvendes efter producentens anvisning, og der skal anvendes gasflasker med en tilladelig fyldning på højst 11 kg.
 
6. Sørg for at have vand til slukning i nærheden.
 
7. Forlad ikke grillen før den er slukket.
 
Traditionelle  grill kan i øvrigt anvendes i det fri (i haver, på terrasser i terræn og lignende) tættere end 5 m fra bygninger med hårdt tag under de i 2 - 7 nævnte forudsætninger.
Optændingsvæske (lampeolie) kan dog anvendes, såfremt grillen er placeret minst 2 m fra overflader og emner, der kan brænde.
NB! Optændingsvæske må aldrig hældes på grill, der har været tændt og stadig er varm. Benzin, sprit og lignende må aldrig anvendes som optændingsvæske.
 
Større grill, d.v.s. grill som er beregnet til en større brugerkreds, må ikke anvendes på altaner og tagterrasser eller i carporte og lignende former for vejrligsbeskyttelse og må ikke anvendes i det fri tættere end 5 m fra bygninger med hårdt tag.
 
Boligselskaber, boligforeninger, grundejerforeninger m.v. kan have lokale vedtægter vedrørende anvendelse af grill. Sådanne vedtægter skal naturligveis respekteres.
 
 
Flytbare bålsteder
 
Flytbare bålsteder med et areal på højst 0,3 m2, der anvendes som grill, dvs. med trækul eller briketter som brændsel, kan anvendes som beskrevet ovenfor.
 
Flytbare bålsteder med et areal på højst 0,3 m2, hvor der anvendes egentligt brænde og i en mængde på højst 50 l (0,05 m3), må ikke anvendes på altaner og tagterrasser eller i carporte og lignende former for vejrligsbeskyttelse, men skal placeres i det fri:
 
1. 5 m fra alle bygninger med hårdt tag, bortset fra byginngsdele af mul eller beton, og
 
2. 15 m fra bygninger med letantændeligt tag, stakke og andre oplag af letantændelige stoffer, større oplag af træ, brændsel og lignende samt oplag af brandfarlige væsker, flaskegas og lignende.
 
Flytbare bålsteder, der er større end ovennvænte, er omfattet af en Bekendtgørelse fra 1999 om brandværnsforanstaltninger ved afbrændning af halm, kvas, haveaffald og bål m.v.
Sådanne større flytbare bålsteder, hvor der afbrændes en mængde på højst 200 l (0,2 m3) skal placeres:
 
1. 10 m fra alle bygninger med hårdt tag,
 
2. 30 m fra bygninger med letantændeligt tag, stakke og andre oplag af letantændelige stoffer, større oplag af træ, plast og lignende, oplag af brandfarlige væsker, flaskegas og lignende samt nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer og anden brændbar vegetation, herunder brændbare markafgrøder.
 
Ved kraftig blæst fordobles disse afstande.
Afbrænding af større mængder end 200 l (0,2 m3) kræver jf. Bekendtgørelsen endnu større afstande til omgivelserne.
 
 
På vegne af brandmyndighederne i Galten, Hørning, Ry og Skanderborg
 
Anders Enggaard
beredskabsinspektør

 

6/7-2006

En travl forsommer

Beredskabsforbundet Skanderborg fik en henvendelse fra Gudenåskolen, om vi kunne stille med førstehjælpsvagter til Lilleskolefestival i Ry.

Det sagde de frivillige fra Skanderborg ja til, og vi var førstehjælpsvagt på festivalen fra mandag d.19/6 til onsdag d.21/6. Der var ca. 1.400 elever fra hele landet samlet, så der var nok at se til, og det var primært småskader på fødder, da der var godt vejr, og de gik barfodet. 

 

Dansk Rideforbund landsfinale

Så var den gal igen; 24.-25/6 havde Dansk Rideforbund landsfinale, og Dansk Røde Kors havde brændt dem af, så de henvendte sig til Bredskabsforbundet region ll om hjælp. De eneste, der kunne hjælpe, var de frivillige fra Skanderborg, så vi klarede også denne opgave, og deltagerne kunne være trygge ved at deltage. Her var det igen småskader, og 3-4 personer, der var faldet af deres hest.

 

DGI Landsstævne Haderslev

Vi havde knap nok fået de sidste plastre af fingeren, før næste opgave kaldte; Landsstævne i Haderslev, og der deltog 13 frivillige fra Skanderborg. Vi tog afsted for at hjælpe med morgen- og aftenforplejning, og vi fik en skole med 1000 deltagere, som vi skulle stå for morgenforplejning / picnic til.

 

              

Til aften forplejningen blev der udleveret varm mad på selve stævneområdet hvor vi også hjalp.

       

 

Så nu kan vi alle holde en velfortjent somme ferie!, indtil det går løs med orienteringsløb, hvor de frivillige også har sagt ja til at stå for forplejning til  WOC Tour  30.07 - 6.08 2006,  læs mere på www.woc2006.dk

MML

 

5/7-2006

Stråtækket ejendom udbrændt

Udrykning nr. 70/2006.

Alarm til Brand & Redning, Skanderborg, onsdag den 5. juli 2006, kl. 1424

Melding: Brand i stråtækket ejendom, Søvejen, Vitved - brand i taget.
 
Ved Brand & Rednings ankomst brændte det voldsomt i stråtaget, som overtændte umiddelbart som slukningsindsatsen påbegyndte.
 
Det drejer sig om en ældre ejendom, som har stået tom gennem længere tid.
Der var ingen indbo i ejendommen, så der var ikke meget for brandfolkene at redde.
 
Slukningsindsatsen var afsluttet ved 17-tiden.
 
Brandårsagen er ukendt, men et bud kan være et cigaretskod - henkastet fra en bil.

AE

           

 

 

27/6-2006

Industribrand i Stilling

Udrykning nr. 65/2006.

 

Alarm til Brand & Redning, Skanderborg, tirsdag den 27. juni 2006, kl. 0538
Melding: Brand i ventilationssystem, Hærderiet, Industrivej, Stilling
 
Ved Brand & Rednings ankomst brændte det voldsomt i ventilationsrummet, som var indrettet i et skur umiddelbart op ad virksomheden.
Branden havde bredt sig via tagudhæng til et kontor inde på virksomheden.
Brand & Redning indsatte to røgdykkerhold og fik rimelig hurtigt styr på branden, som formodes at være opstået i ventilationssystemet.
 
Ventilationsrummet udbrændte og et kontor gik også tabt. Resten af virksomheden er røgskadet.
 
Et følgeskadebekæmpelsesfirma blev tilkaldt og er indsat på virksomheden i øjeblikket.
 
AE

 

18/6-2006

Hus brand i Hørning

Udrykning nr. 59/2006.

TV2 Østjylland

TV2 Østjylland

9/6-2006

Besværlig brand på motorvejen

Udrykning nr. 56/2006.

Alarm til Brand & Redning, Skanderborg, torsdag den 8. juni 2006, kl. 1234
Melding: Brand i lastbil med papir, motorvejen, nordgående spor ved tilkørsel fra Ryvej - Skanderborg Vest
 
Ved Brand & Rednings ankomst brændte det voldsomt i motorrum og førerhuset på en komprimatorbil - skraldebil - med 4 tons sammenpresset pap i komprimatoren.
Branden i motoren havde varmet kassen på komprimatoren voldsom op, så også den sammepressede pap var blevet antændt.
 
Brand & Rednings røgdykkere fik forholdsvis hurtigt dæmpet og slukket branden i motor og førerhus.
Derimod var det en kompliceret proces at få slukket branden inde i komprimatoren.
En hydraulikslange var nemlig brændt over, så det hydrauliske system på kompromatoren var sat ud af funktion.
Derfor blev løsningen, at komprimatorbilen på en af Dansk Autohjælps bjærgningsvogne blev bugseret til Reno Syds affaldscenter i Skårup, hvor komprimatoren blev åbnet og den brændende papmasse blev trukket ud ved hjælp af en rendegraver .
 
På grund af den overbrændte hydraulikslange var et par hundrede liter hydraulikolie løbet ud i nødsporet og i rabatten langs motorvejen.
Der blev tilkaldt en slamsuger til at suge hydraulikolien op.
En rendegraver måtte tilkaldes til at grave et par m3 hydraulikolieholdig jord op i en container. Den olieholdige jord blev kørt bort til miljøbehandling.
 
Motorvejen var lukket i det ene spor i nordgående retning til sidst på eftermiddagen, hvor slukningsindsatsen og oprydningsarbejdet på motorvejen var overstået.
Brandslukningen på affaldscentret i Skårup var afsluttet ved 18-tiden.
 
Da én af Brand & Rednings tankvogne var ude af drift p.g.a. reperation, blev der tilkaldt en tankvogn fra Ry Brandvæsen.

AE

             

 

9/6-2006

Udrykning nr. 55/2006.

TV2 Østjylland

 

23/5-2006

weekendkurser for det lokale Politihjemmeværnskompagni

Brand & Redning har i april og maj 2006 afviklet to weekendkurser for det lokale Politihjemmeværnskompagni.

 
Kursusindholdet har været den grunduddannelse i brandbekæmpelse, som alle forsvarets folk - ansatte som frivillige - skal gennemgå som et led i det sidste Forsvarsforlig.
 
Uddannelsen har koncentreret sig om førstehjælp, hvor der er trænet i livreddende førstehjælp ved forskellige situationsspil.
Endvidere har uddannelsen indeholdt den mest basale teori omkring brandbekæmpelse samt slukningsøvelser med mindre slukningsmidler som håndildslukkere og branddaskere.
Endelig blev der ekserceret lidt i slangeudlægning, ligesom enkelte af hjemmeværnsfolkene fik øvet sig i kunsten at være slangetæmmere.
 
Brand & Rednings beredskabs-frivillige har under kursusforløbet sørget for en god og næringsrig forplejning af kursisterne.

AE

                                           

15/5-2006

Fælles brandøvelse i Ny Skanderborg Kommune

Brandkorpsene i Galten, Hørning, Ry og Skanderborg har taget forskud på kommunesammenlægningen ved at afvikle et par af de årlige vedligeholdelsesøvelser i fællesskab.

I maj måned har brandkorpsene fælles uddannelse på Falcks Uddannelsescenter Langvang i Randers, hvor Øvelserne 2 og 11 i Vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2006 afvikles med blandede hold.

Øvelse 2 er Taktisk Brandventilation, hvor der øves med overtryksventilator som både demonstrationsøvelse og indsatsøvelse.

Øvelse 11 er Røgdykkerøvelse VIII, hvor der øves temperaturkontrol og køling i overtændingscontainer.

                         

 

15/5-2006

Parole

Ved årets parole for de frivillige ved  Brand & Redning Skanderborg fik Tanja Loft, Lone Langbalde, Christina Buch og Charlotte Brorsen tildelt anciennitetstegn for 10 år i forplejningstjenesten.

Viceborgmester Anne Mette Kirk Andersen overrækker anciennitetstegnene.  

 

7/5-2006

Bilbrand

Udrykning nr. 49/2006.
 

Alarm til Brand & Redning, Skanderborg, lørdag den 6. maj 2006, kl. 2048

Melding: Bilbrand, Oddervej ved Næsset
 
Ved Brand & Rednings ankomst brændte det voldsomt i motorrummet på en ældre Fiat Punto.
Brand & Rednings røgdykker fik hurtigt slukket branden, men motor og instrumentbrædt udbrændte.
 
Brandfolkene skubbede den brændte bil ind på en nærliggende busholdeplads.
Føreren, som havde lånt bilen af sin mor, fik et lift med brandbilen til banegården, hvorfra han tog en taxi resten af vejen hjem.

 

 

6/5-2006

Assistance til plantagebrand i Vestjylland

Fem brandfolk og beredskabs-frivillige fra Brand & Redning, Skanderborg, er tilmeldt Den Frivillige Indsatsstyrke (DFI) under Beredskabsstyrelsen, som kan tilkaldes til mandskabskrævende brand- og redningsindsatser i såvel ind- som udland.

Sammen med brandfolk og frivillige fra store dele af Midtjylland, har to af vores DFIére været indsat mod den omsiggribende plantagebrand ved Ulfborg på Vestkysten.

Vores DFIére bemandede fra fredag eftermiddag til kl. 0300 i nat, en vandtransportenhed fra Beredskabsstyrelsens kaserne i Herning.

Efter nogle timers søvn på kasernen i Herning, er de her til formiddag kommet retur fra plantagebranden, hvor der fortsat vil være efterslukning det meste af week-enden.

Plantagebranden i Vestjylland er i øvrigt en påmindelse til os alle om, at efter kun få dage med solskin og pæne temperaturer, skal der ikke meget til, før der går ild i vegetationen, som endnu ikke er grøn og vædeholdig.

 

16/4-2006

Voldsom kælderbrand

Udrykning nr. 42/2006.

Se TV2 østjyllands indslag fredag 14/4-2006

TV2 Østjylland

 

15/4-2006

Brand i indianertelt

Udrykning nr. 43/2006.

Alarm til Brand & Redning, Hørning, lørdag den 15. april 2006, kl. 1651
Melding: Brand i spejdertelt, FDF-lejren, Jeksen Dalvej, Hørning
 
Ved Brand & Rednings ankomst var lejrens wig-wam antændt.
Røgdykkerne fik hurtigt slået flammerne ned, men teltet er ødelagt.
 
Der var ingen mennesker i lejren, da naboer opdagede branden.

 

 

14/4-2006

Voldsom kælderbrand - syv personer kørt på hospitalet

Udrykning nr. 42/2006.
Alarm til Brand & Redning, Skanderborg, torsdag den 13. april 2006, kl. 2202
Melding: Kælderbrand, N.F.S. Grundtvigs Vej, Skanderborg
 
Ved Brand & Rednings ankomst er der brand i et kælderrum med flere mindre pulterrum under en treetagers ejendom.
Trapperummet er røgfyldt.
Beboerne i de nederste lejligheder er kommet ud. Beboerne i de øverste lejligheder bliver bedt om at blive i lejlighederne, idet der ikke umiddelbart er fare for at branden skal brede sig.
 
Da Brand & Rednings røgdykkere trængte ind i kælderrummet, brænder det i et oplag i et af pulterrummene. Der er en række småeksplosioner fra et oplag af sprayflasker i et af kælderens pulterrum.
Kort tid efter røgdykkernes indtrængen i kælderen, sker der en voldsom eksplosion i det brændende kælderrum og røgdykkerne må trækkes tilbage.
 
En gasflaske er eksploderet og der sker en kraftig brandudbredelse i kælderen, hvor flere pulterrum antændes.
 
Da der af sikkerhedsgrunde ikke umiddelbart kan sendes røgdykkere ind i det brændende kælderrum på grund af faren for at flere gasflasker skulle eksplodere, tilkalder indsatslederen Anders Enggaard assistance fra Ry Brandvæsen med en overtryksventilator, som skulle bruges som supplement til Skanderborgs overtryksventilator, for at blæse røg ud fra kælderen, så der kunne dannes et overblik over slukningsmuligheden.
 
Da branden udvikler sig på grund af gaseksplosionen, er røgudviklingen så kraftig, at beboerne i de øverste lejligheder må evakueres. Til dette formål tilkaldes assistance fra Århus Brandvæsen med en drejestige, som kunne tage beboerne ned fra de øverste altaner.
 
Da en del mennesker havde været udsat for røg i ventetiden på altanerne, blev syv personer kørt til observation på Århus Kommunehospital i fem ambulancer, efter at de var blevet tilset af ambulancelægen.
 
Beboerne fra de berørte lejligheder blev evakueret til Grønnedalsparkens beboerhus, hvor politiet registrerede dem og ambulancelægen tilså dem, så havde behov for det.
 
ISS Skadeservice blev tilkaldt for at hjælpe beoerne i det røgfyldte lejligheder.
Kun én lejlighed var umiddelbart ubeboelig på grund af røglugt.
 
Hele kælderen udbrændte.
Trapperummene er røg- og sodskadede.
Der er kraftig røglugt i flere lejligheder - én lejlighed er umiddelbart ikke beboelig.

         

 

12/4-2006

Naturen er tør - så pas på

Udrykning nr. 40/2006.
Alarm til Brand & Redning, tirsdag den 11. april 2006, kl. 1324
Melding: Mindre brand i stubmark, overfor Brunhøj ved Stentoften i Hørning
 
Ved Brand & Rednings ankomst var vel omkring 1.000 m2 stubmark brændt af.
Beboere i området havde trukket en haveslange ud og sikrede at branden ikke bredte sig ind i haverne.
Brandfolkene fik hurtigt gjort kål på flammerne.
 
Brandårsagen er ukendt, men der gættes på uforsigtighed med åben ild - enten børns leg med tændstikker elller en smøgtrængende hundelufter, som har tabt gløden..
 
Naturen er knastør
Selvom der er faldet lidt vand, på det seneste, skal vi benytte lejligheden til at gøre opmærksom på, at naturen altså stadig er tør - der er ingen væde i vegatationen.
 
Særligt her hvor vi nærmer os påsken og havefolket skal i arbejdstøjet, er det værd og huske på, at afbrænding af tørt haveaffald nemt breder sig til tørre buskadser og vandhungrende græsarealer.
Særligt ukrudtsbrænderen er en slyngel - i virkeligheden er det en flammekaster som bare har fået et velklingende navn og er flyttet ind i haveskuret - pås på den, for den er utilregnelig !!!
 

 

 

12/4-2006

Voldsomt færdselsuheld i Højvangskrydset

Udrykning nr. 39/2006.
Alarm til Brand & Redning, Skanderborg, mandag den 10. april 2006, kl. 1726
Melding: Færdselsuheld, Ladegårdsbakken/Højvangen - fastklemte og flere tilskadekomne
 
Ved Brand & Rednings ankomst sad føreren af en pakkepostbil fast i sin varebil, som var væltet om på siden.
Førere og passagerer i yderligere to implicerede biler havde smerter efter sammenstødet.
 
Brandfolk ydede nødbehandlig til fire tilskadekomne sammen med reddere fra en lokal ambulance.
Et hold brandfolk klippede taget af pakkepostbilen, så føreren kunne tages ud.
Brand & Redning var indsat med indsatsleder og 9 brandfolk i fire køretøjer.
Der var nok at lave for alle hænder, indtil yderligere tre ambulancer og en lægebil ankom fra Århus.
 
Redningsarbejdet tog en god times tid, hvorefter oprydningsarbejdet kunne overstås på en halv time.
Begge vejbaner fra krydset ind mod Skanderborg var lukket under hele indsatsen, så der var temmeligt meget kødannelse.

           

Horsens Folkeblad - Nyheder fra Horsens og omegn

 

12/4-2006

Mindre brand i skur

Udrykning nr. 38/2006.
Alarm til Brand & Redning, Hørning og Skanderborg, lørdag den 8. april 2006, kl. 1427
Melding: Brand i udhus, Nydamshuse, Hørning
 
Ved Brand & Redning ankomst brændte det i noget oplag ved et legehus.
Brand & Rednings røgdykkere fik hurtigt branden slukket.
 
Branden var opstået i forbindelse med børns leg.
 
Et af Brand & Rednings udrykningskøretøjer var involveret i et trafikuheld under udrykningen til Hørning.
I krydset Århusvej/Gramvej i Stilling, stødte et af Brand & Redning, Skanderborgs mindre indsatskøretøjer ind i en personbil med trailer.
Der skete alene materiel skade ved uheldet

 

6/4-2006

Grunduddannelse Indkvartering / Forplejning

Hos Brand & Redning Skanderborg 25-26 marts og 1-2 april 2006

Se foto her

 

2/4-2006

Niels Mikkelsen 25 års jubilæum

   

På billederene ses Niels Mikkelsen, som får overrækt det af Dronning Margrethe indstiftede hæderstegn for tro tjeneste i 25 år, af viceborgmester Anne Mette Kirk Andersen.

 

Til Fru Grete Mikkelsen er der en buket fra Beredskabskommissionen.

 

   

 

De øvrige billeder er fra den efterfølgende reception på Brandstationen.

 

31/3-2006

Redning, FUH m/fastklemt - Bil på taget

Udrykning nr. 37/2006.

Alarm til Brand & Redning, Hørning og Skanderborg, fredag den 31. marts 2006, kl. 0810 Melding: Færdselsuheld med fastklemt, Søballevej v/Dalvej

Ved Brand & Rednings ankomst lå en bil på hovedet, et stykke fra vejen. Føreren sad fastklemt i bilen, men var ved bevidsthed og klagede over smerter i nakken. Brandfolkene klippede døren af bilen, så redderne kunne få føreren ud. Efter at være tilset af ambulancelægen, blev den tilskadekomne kørt til kommunehospitalet i Århus.

   

 

28/3-2006

Aktiv week-enden

Det har i det meste af week-enden sydet af aktivitet og virkelyst på Brandstationen i Skanderborg.

28 beredskabsfrivillige fra Brand & Redning i Herning, Horsens, Silkeborg og Skanderborg har i den forgangne week-end gennemgået første halvdel af et forplejning- og indkvarteringskursus på Brandstationen i Skanderborg.

Nødindkvartering

Kurset er planlagt og tilrettelagt af Brand & Redning, Skanderborg, sammen med Beredskabsstyrelsen, som har stillet med kursusleder og instruktører. Kursusdeltagerne er efter næste week-end, hvor anden halvdel af kurset finder sted, i stand til at oprette nødindkvarteringsfacilitet til evakuenter, som af den ene eller anden grund har måttet fjernes akut fra deres hjem. Nødindkvartering kan f.eks. være nødvendigt, når bilister evakueres fra fastkørte biler på motorvejen under en snestorm, eller - som det var tilfældet forrige efterår ved fyrværkerikatastrofen i Seest - hvor dele af en by må rømmes på grund af en farlig situation.

Kokkehuer

Ud over at oprette en indkvarteringsfacilitet på f.eks. en skole, skal de beredskabsfrivillige også kunne forpleje de nødstedte - gerne på et niveau nogle kokkehuer over en flad rugbrødsmad. Opstart og betjening af feltkomfur og stegning af et støre antal bøffer, er derfor en stor del lærestoffet på kurset. Lørdag eftermiddag var to feltkomfurer kørt i stilling på Brandstationens garageplads, hvor der blev kogt kartofler og lavet sovs samt stegt bøffer til 100 personer, som blev serveret for ungdomsskoleelever fra Rosenholm og Hadsten, som i eftermiddagens løb var blevet akut evakueret til Skanderborg på grund af en til lejligheden anbragt død fugl.

Samarbejde

Søndag formiddag brugte de beredskabsfrivillige på nogle dilemmaspil i teorilokalet på Brandstationen. På arealet bag brandstationen havde Brand & Rednings vagthavende brandmandskab samtidig en øvelse sammen med reddere fra Falck i Skanderborg. Øvelsen gik på samarbejdet omkring håndtering af svært tilskadekomne ved trafikulykker, hvor samarbejdet ved frigørelse af fastklemte fra forulykkede biler er af allerhøjeste betydning for den tilskadekomnes overlevelseschanser og førlighed efter ulykken. Øvelsen foregik i silende regn og var en kold fornøjelse for den "tilskadekomne", som var en frivillig fra Røde Kors´ lokale samaritterafdeling. Også for redderne og brandfolkene var det en kold og våd omgang, men netop det at øve samarbejdet under lidt stressende forhold er også udbytterigt.

       

 

20/3-2006

Bygningsbrand, etageejendom

Udrykning nr. 34/2006.

Alarm til Brand & Redning, Skanderborg, mandag den 20. marts 2006, kl. 0337

Melding: Kraftig røg i kælder, etegaeejendom, Århusvej, Stilling
 
Ved Brand & Rednings ankomst er to familier i en to-etagers ejendom kommet ud fra det efterhånden røgfyldte hus.
I den øverste lejlighed havde familiens hund opført sig uroligt, hvilket havde fanget den sovende families opmærksomhed.
 
Ved nærmere eftersyn blev det konstateret, at trapperummet ned til kælderlejligheden var røgfyldt.
Familien i den nederste lejlighed blev hurtigt banket op og alle var kommet ud ved Brand & Rednings ankomst.
 
Brand & Rednings røgdykkere blev sendt ind i den røgfyldet kælder, hvor en brændende tørretumbler hurtigt belv fundet og branden blev slukket.
Der skete en del røgskade på begge lejemål.
 
Brand & Redning skal benytte lejligheden til at gøre opmærksom på, at røgalarmer hvert år redder menneske liv i Danmark.
Desværre omkommer der alligevel danskere p.g.a. af brand, hvert år - i 2005 omkom 87 danskere ved brande i Danmark - tallet var 86 i 2004.
Mange af disse kunne være reddet af en røgalarm.
Brand & Redning vil derfor opfordre til, at man i alle hjem opsætter et antal røgalarmer - det er en billig livsforsikring - man får typisk et par røgalarmere for under kr 100.

Horsens Folkeblad - Nyheder fra Horsens og omegn

DR

TV2 Østjylland

13/3-2006

Redning, FUH m/fastklemt 

Udrykning nr. 29/2006.

Alarm til Brand & Redning, Skanderborg, søndag den 12. marts 2006, kl. 1501

Melding: Færdselsuheld med fastklemt, krydset Horsensvej/Risvej i Tebstrup
 
En personbil og en lille ladbil var stødt sammen i krydset.
Ved Brand & Rednings ankomst sad føreren af personbilen fastklemt i bilen.
Brand & Rednings nødbehandlere håndterede den fastklemte fører, indtil en ambulance og lægebil kort tid efter nåede frem.
Da føreren havde smerte i ryg og nakke, klippede brandfolkene taget af bilen, så ambulanceredderne kunne tage ham ovenud af bilen, uden at belaste hans ryg yderligere.
 
Opgaven var løst reddere, læge og brandfolk i fællesskab, i løbet af en lille halv times tid.

 

24/2-2006

Større forurening, olieudslip  

Udrykning nr. 23/2006.

Alarm til Brand & Redning, Hørning og Skanderborg, fredag den 24. februar 2006, kl. 1226

Melding: Olieudslip hos fa. Frode Laursen, Pedersmindevej, Hørning - 1000 liter dieselolie løber fra læk tank.
 
En lastbil var kørt hen over en afdækningsplade, som var slået op og havde perforeret lastbilens brændstoftank, hvorved indholdet strømmede ud.
Ved Brand & Rednings ankomst havde chaufføren og medarbejdere hos Frode Laursen fået inddæmmet den udstrømmende dieselolie.
 
Brand & Redning fik i løbet af en god times tid samlet olien op og rengjort området.

         

8/2-2006

Brand i villa

Udrykning nr. 16/2006.

Alarm til Brand & Redning, Skanderborg, onsdag den 8. februar 2006, kl. 1249

Melding: Brand i villa, Krakesvej, Gram
 
Ved Brand & Rednings ankomst brændte det i udhuset til en villa.
Der var kraftig røgudviling i skuret, men husets ejer havde holdt døren til skuret lukket, så der ikke kom ilt til branden, hvorfor Brand & Rednings røgdykkere hurtigt kunne slå flammerne ned, da de trængte ind i det brændende udhus.
 
Branden var opstået i nogle elektriske installationer omkring et køleskab og en fryser.
Der skete voldsom røg- og varmeskade på de egendele, som husets ejer opbevarede i udhuset.
Der skete ikke skade på selve villaen.

 

 

 

2/2-2006

Øvelse

Alarm til vagthold: Færdselsuheld - Bil ned ad stejl skrænt - Én tilskadekommen

 
Øvelsen var tilrettelagt på det grønne areal bag Brandstationen, hvor der udlægges skøjtebane om vinteren.
Et læskur på pladsen udgjorde det for den forulykkede bil.
Eneste adgangsmulighed for redningsmandskabet var ned ad skrænten bag Skousens hvidevareforretning.
 
Redningsmandskabet skulle yde livreddende førstehjælp til den forulykkede bilist, som skulle klargøres til transport inden udrykningslægens ankomst.
 
Efter at udrykningslægen havde stabiliseret patienten, som var "frigjort" fra "bilen", skulle tilskadekomne transporteres op ad skrænten på båre.
Udrykningslægen havde beordret tilskadekomne transporteret i vandret leje.
Da afventning af drejestige eller helikopter ikke kunne afventes - Golden Hour - måtte Holdlederen improvisere for at løse opgaven.

           

 

21/1-2006

Bilbrand i det fri 

Udrykning nr. 9/2006.

Alarm til Brand & Redning, Skanderborg, lørdag den 21. januar 2006, kl. 2000

Melding: Bilbrand, E45, nordgående ved 151 (Skanderborg Sø)
 
Ved Brand & Rednings ankomst var en ældre VW-transporter (udlejningsbil) fuldstændig overtændt.
 
Brand & Rednings røgdykker fik hurtigt slukket branden.
 
Det var ikke nødvendigt at lukke helt af for trafikken i det nordgående spor - kun det en spor blev blokeret af brandfolkenes arbejde, som tog en lille times tid med oprydning.
 
Vejdirektoratet blev efterfølgende opfordret til at salte på strækningen, p.g.a. isdannelser i slukningsvandet.

       

 

21/1-2006

Større forurening, olieudslip - 400 l dieselolie 

Udrykning nr. 8/2006.

Alarm til Brand & Redning, Skanderborg, lørdag den 21. januar 2006, kl. 0436
Melding: En sættevogn er væltet i grøften på Randersvej nord for Jeksen. Der løber dieselolie ud fra tanken.
 
Der var ikke sket personskade ved uheldet, som var en konsekvens af glat føre.
Sættevognen lå på siden i vejgrøften.
Dieseltanken var blevet perforeret ved uheldet og ca. 400 liter dieselolie var løbet ud i sneen og på vejbanen.
 
Brandfolkene skovlede den olievædede sne op i tønder. Der blev opsamlet i alt ca. 2 m3 sne fra vejgrøften.
Når sneen med tiden er smeltet i tønderne, vil smeltevandet blive miljøbehandlet.
Vejbanen fik et ekstra lag sand på den forurenede strækning.
Den forulykkede lastbil vil blive fjernet i løbet af lørdagen.

       

DR Østjylland

 

8/1-2006

Nytårsparole

Århus Stiftstidende

Århus Stiftstidende

Århus Stiftstidende

 

8/1-2006

Gaven til beredskabsforbundet gik lige til hjertet

Beredskabsforbundet i Skanderborg har fået en gave, som går lige til hjertet. Det drejer som 1 hjertestarter også kaldet AED samt 2 øvelses hjertestartere til uddannelsesbrug.

Gaven, som kommer fra Brugerrådet for Skanderborg Sundhedscenter, blev overrakt af Formanden Børge Rasmussen til Kredsleder Michael Lassen.

Hjertestarter har længe stået på ønskesedlen hos Beredskabsforbundet. Men da en sådan er temmelig kostbar, var glæden stor, da tilbudet kom om at få en stillet til rådighed.

 ”Efterhånden finder vi dem flere og flere steder, i offentlige lokaler, i Metroen i København samt i flere svømmehaller.

Mange mennesker tror fejlagtigt, at bare man har sådan en, kan alle reddes.

I sig selv redder en hjertestarter ikke liv  -  den erstatter ikke den basale førstehjælp som kunstig åndedræt og hjertemassage. Men den er et stykke værktøj, der ved den rette brug, kan være med til at øge chancen for at få gang i hjertet igen.   

Derfor vurderer vi, at det er vigtigt, at få en grundig oplæring i brugen af dem.

Vores mål er, at så mange som muligt, og helst alle der får et nyt førstehjælpskursus - - også bliver uddannet i brugen hjertestarteren.

Hjertestarteren vil vœre med, når de frivillige er på opgaver i kommunen f.eks. ½ maraton/søen rundt. Den vil i givet fald kunne forbedre overlevelschancerne ved et evt. hjertestop”.

Udtaler Førstehjælpsinstruktør Poul Erik Lassen

I øjeblikket har man uddannet 14 frivillige i brug af hjertestarter - flere følger, og det er her, at træningshjertestarteren skal bruges.

Uddannelse er altid en god idé.

Selv om hjertestarteren er enkel at betjene, er der flere gode grunde til at tage et kursus i at anvende den. Man får den tekniske indøvelse, samt viden om dens fordele og begrænsninger, og man bliver forberedt på den situation, pludselig at skulle anvende en hjertestarter.

Sådanne kurser vil beredskabsforbundet i Skanderborg nu kunne tilbyde.

Her i Danmark overlever kun ca. 5 % af de, der får hjertestop uden for sygehusene. Det tal er alt for lavt. Med bedre uddannelse og bedre udstyr, kan vi alle være med til at redde flere liv.

Det optimale er et 12 timers grundkursus, hvor man lærer den basale førstehjælp, og derefter et 3 timers hjertestarterkursus. Derved kan vi alle være med til at øge overlevelseschancen for de sidste 95 %.

Formanden for Brugerrådet for Skanderborg Sundhedscenter Børge Rasmussen, til venstre, overrækker hjertestarteren til Beredskabsforbundets kredsleder Michael Lassen og vicekredsleder Henrik Mangor, mens Skanderborgs beredskabschef Bjarne Vinther ser til i baggrunden.

Århus Stiftstidende

 

5/1-2006

Redning, sammenstyrtning - Bygningselement/person 

Udrykning nr. 133/2005.

Alarm til Brand & Redning, Skanderborg, onsdag den 4. januar 2006, kl. 1711

Melding: Sammenstyrtningsulykke, Lillesøvej, Skanderborg - Bygningselementer faldet sammen - personer faldet ned - der kan være flere tilskadekomne
 
På denne melding afsender Brand & Redning flg:
1 indsatsleder
1 brandbil med 5 mand
1 redningsvogn med 2 mand
 
Ved indsatslederens ankomst viser der sig at være to kvæstede håndværkere. Der er ingen fastklemte under det nedstyrtede element og der er ingen savnede.
 
Brandfolkenes opgave kunne således begrænses til at sikre skadestedet med belysning samt bistå ambulanceredderne med patienthåndtering.
 

 

 

1/1-2006

Udrykninger nytårsaften og -nat 2005/2006

Brand & Redning, Skanderborg, har nytårsaften og -nat 2005/2006 haft fire brandudrykninger, således:

 
Kl. 1909    Skorstensbrand, Århusvej, Stilling
Kl. 2234    Containerbrand, Hotelvej v/SuperBrugsen, Stilling
Kl. 2248    Containerbrand, Skanderupgade v/Realskolen, Skanderborg
Kl. 0433    Containerbrand, Højvang Centret v/Fakta, Skanderborg
 
Skorstensbranden var overstået på 15 minutter. Et par brandfolk blev sendt på tagryggen, hvorfra de rensede skorstenen.
 
De tre containerbrande blev også hver slukket på mindre end ét kvarters tid. Ét røgdykkerhold var i indsats ved hver container.
Containerbrandene formodes alle at være antændt ved utilsigtet brug af fyrværkeri - drengestreger/hærværk.
 

Udrykning nr. 135/2005.

Kl. 2234    Containerbrand, Hotelvej v/SuperBrugsen, Stilling

 

 

Udrykning nr. 136/2005.

Kl. 2248    Containerbrand, Skanderupgade v/Realskolen, Skanderborg

 

 

Udrykning nr. 1/2006.

Kl. 0433    Containerbrand, Højvang Centret v/Fakta, Skanderborg

 

 

30/12-2005

Brand i sommerhus ved Mossø
 

Udrykning nr. 133/2005.
 

Alarm til Brand & Redning, Skanderborg, fredag den 30. december 2005, kl. 1317
Melding: Garagebrand ved sommerhus, Vædebrovej
 
Ved Brand & Rednings ankomst var garagen omspændt af flammer og det nærliggende sommerhus var meget tæt på antændelse - de yderste lag glas i vinduerne var sprunget.
 
Da der stod et par gasflasker i den brændende garage, måtte brandfolkene i starten koncentrere sig om at få kølet gasflaskerne, så disse ikke skulle eksplodere.
Det lykkedes dog i løbet af få minutter at få branden dæmpet, så sommerhuset ikke led yderligere overlast.
 
Da sommerhuset ligger helt ned til Mossø, måtte brandbilerne forcere små skovveje, for at nå frem, hvilket ikke var helt let i sneen.
Der blev tilkaldt et firehjulstrukket køretøj fra Ry Brandvæsen for at assistere med slangeudlægning fra Vædebrovej ned til sommerhuset. Dette blev dog ikke aktuelt, idet det lykkedes at få brandbilerne frem ad de små skovvejen.
 
Garagen og et tilstødende redskabsrum og værksted udbrændte, ligesom en helt ny bil - Hyundai - blev flammernes bytte.
 
Sommerhuset derimod led ikke mere overlast, end at husets beboere kan tilbringe nytåret ved søen.

           

 

27/12-2005

Brandteknik, drillenisser og røgalarmer

Udrykning nr. 127-128-129/2005.


Brand & Redning, Skanderborg kan heldigvis heller ikke melde om julebrande i år.

Som tidligere år har vi i Hørning og Skanderborg kommuner også i år været forskånet for brande, forårsaget af stearinlys i juledekorationer.
 
Alligevel har brandfolkene været ude at køre flere gange i juledagene.
Hele tre gange i julen har brandalarmen lydt fra Plejehjemmet Præstehaven i Hørning:
Lillejuleaftensdag ved 05-tiden, juledag ligeledes ved 05-tiden og igen juledag kl. 1330.
 
Hvergang har der vist sig, at være fejl ved teknikken i sprinkleranlægget, som har sat brandklokkerne i gang.
Om det er drillenissen, som har været på spil, har alarmfirmaets teknikere endnu ikke fundet ud af, selvom de i flere omgange har været ude på fejlretning - hidtil altså forgæves.
 
 
Brand & Redning skal i øvrigt benytte lejligheden til et par brandforebyggende "efterjuleråd":
 
Smid juledekorationeren ud! - hellere i dag end i morgen!
Juledekorationerne har nu stået inde i stuerne i over fire uger og er efterhånden rene bordbomber - tørre grangrene og nedbrændte stearinlys er bordbomber med kort lunte..
 
Vi skal især opfordre pårørende til vore ældre medborgere, om at være opmærksomme på at juledekorationerne ikke bare spreder hygge - de kan meget vel sprede død og ødelæggelse her i efterjulen.
Smid dekorationerne ud nu - jo før, jo bedre!
 
Og når I nu skal ned og bytte julegaven fra Moster Oda, og I ikke lige kan hitte på, hvad I mangler, i stedet for vasen fra mosteren, så er det helt oplagt for Brand & Redning, at pege på nogle røgalarmer til de små hjem, som et fornuftigt bytte.
 
En røgalarm i hvert af hjemmets rum, hvor folk sover - børn som voksne - er absolut at anbefale, synes vi.
En røgalarm koster i størrelsesordenen en flad 50ér - er man lidt mere rundhåndet, kan vi varmt anbefale røgalarmer, som er trådløst forbundne, hvilket giver en hurtigere alarmering, hvis uheldet er ude.
 
Hvert år omkommer omkring 80 mennesker i Danmark, på grund af brand.
Mange af de omkomne er ældre mennesker, som har været uheldige ved omgang med åben ild.
Tobaksrygning kombineret med alkohol eller medicin har også kostet mange mennesker livet ved ildebrand.
Mange af dødsfaldene ved ildebrand, kunne helt sikkert have været undgået, hvis der havde været røgalarmer i hjemmene.

 

22/12-2005

Bygningsbrand, mindre brand - 2 stole i kælderrum. 

Udrykning nr. 126/2005.

Alarm til Brand & Redning, Skanderborg, torsdag den 22. december 2005, kl. 1658

Melding: Mindre kælderbrand, Ryparken, Skanderborg
 
Ved Brand & Rednings ankomst var to brændende plastikstole slæbt ud fra kælderen af én af vore dygtige brandfolk, som bor i Ryparken.
Brand & Redningsrøgdykkere ventilerede herefter kælderrummene for røg.
 
Branden var tilsyneladende opstået i en papkasse under de to stablede stole..
 
Ud over røg og sodskade i kælderrummet var TV-kablerne til fællesantenne for to opgange brændt over.... så ingen TV-kiggeri i julen...   :-)

     

 

11/12-2005

Brand i godstog, ild i maskinen. 

Udrykning nr. 122/2005.

Alarm til Brand & Redning, Skanderborg, søndag den 11. december 2005, kl. 1655
Melding: Brand i lokomotiv, som trækker godstog - Skanderborg Station
 
Ved Brand & Rednings ankomst brændte det i motorrummet på et af Railions MZ-lokomotiver, som var forspændt et længere træk af godsvogne på vej mod Århus.
Branden blev opdaget af lokomotivføreren da toget kørte mellem Hovedgård og Hylke.
Lokomotivføreren havde så meget fart på lokomotivet, at han kunne holde toget i drift frem til Skanderborg Station, hvor toget rullede ind på et rangerspor, hvor brandfolkene så kunne slukke branden uden at lægge togtrafikken på den østjyske længdebane stille.
 
Brand & Rednings røgdykkere brugte en lille times tid på at slukke branden, som havde antændt en oliesump under lokomotivets motor.
Ved at anvende en skånsom slukningstaktik, kunne branden slukkes uden at lokomotivets motor led væsentlig overlast.

             

 

6/12-2005

24 brandgode juleråd 

Læs de 24 brandgode juleråd

 

21/11-2005

Øvelse

Alarm til vagthold: Personredning, silo/brønd - håndværker styrtet i silo - bevidstløs - iltmangel
 
Øvelsen var tilrettelagt i Brand & Rednings øvelseshus bag Brandstationen.
Eneste adgangsmulighed for redningsmandskabet var gennem lem i taget.
Redningsmandskabet skulle yde livreddende førstehjælp i bunden af siloen og bringe den tilskadekomne til det fri på silotop.
 
Efter at udrykningslægen havde stabiliseret tilskadekomne på silotop, skulle tilskadekomne nedtages fra silotop.
Udrykningslægen havde beordret nedtagning af tilskadekomne i vandret leje.
Da ankomst af en drejestige eller mobilkran ikke kunne afventes - golden hour - måtte nedtagning improviseres.

             

 

21/11-2005

Sort Nat

Fredag den 18/11-2005 holdt Skanderborg handelstands forening Sort Nat. Traditionen tro lavede vi varm suppe og  sørgede for, at folk kunne få lidt varme fra de opstillede olietønder med briketter. Vi udleverede ca. 500 portioner suppe.

 

 

15/11-2005

Færdselsuheld fastklemt - Solouheld 2 tilskadekomne 

Udrykning nr. 114/2005.

Alarm til Brand & Redning, Skanderborg, mandag den 14. november 2005, kl. 2127
Melding: Færdselsuheld med fastklemt, E45, sydgående spor, umiddelbart syd for Ejer Baunehøj afkørslen.
 
Ved Brand & Rednings ankomst var to personer i en mindre personbil kommet ud af vognen.
En forbipasserende læge ydede førstehjælp sammen med brandfolk til lægebil og ambulancer nåede frem.
De to personer i bilen havde pådraget sig småskrammer. Begge blev i ambulancer ført til Horsens Sygehus.
 
Brand & Redning ryddede efterfølgende vejbanen for glasskår, motorolie og vragdele fra den forulykkede bil.
Motorvejen var spærret i begge sydgående spor i en god halv times tid.
 
Ulykken var sket i forbindelse med overhaling, hvorved en lastbil var blevet snittet - nærmere hos Skanderborg Politi.
 
Brand & Redning mødte med Indsatsleder, to brandkøretøjer og én redningsvogn.

   

Horsens Folkeblad

 

Vinderne fra Åbent hus

Ca. 600 personer lagde vejen forbi Brandstationen i søndags til åbent hus.

Vinder af forplejningsspørgsmålet: Jørn Knudsen, Hørning

 

Vinder af førstehjælpskonkurrencen: 

En førstehjælpstaske til: Flemming Laugesen, Skanderborg

Et førstehjælpskursus til: Iben Bitsch, Skanderborg

 

Vinder af tegnekonkurrence piger:

 

 

Vinder af tegnekonkurrence drenge:

 

 

18/10-2005

ÅBENT HUS

På søndag, den 23. oktober 2005, mellem klokken 13 og 16, holder Brand & Redning, Skanderborg, og Beredskabsforbundet Åbent Hus på Brandstationen, Vestergade 131 i Skanderborg.

 

Vi har tradition for hvert efterår at holde Åbent Hus en søndag eftermiddag, hvor vi slår portene op for borgerne.

Vi vil gerne vise vores materiel frem under fredelige former, hvor brandfolk og beredskabsfrivillige står klar med svar på spørgsmål, som borgerne måtte have om beredskabets virke og materiel.

 

Der vil i løbet af eftermiddagen være forskellige aktiviteter, både for børn og voksne.

 

For børnene vil der bl.a. være mulighed for en lille skovtur i en af brandbilerne.

 

De voksne vil få mulighed for at teste deres færdigheder som førstehjælpere.

Beredskabsforbundets førstehjælpsinstruktører vil demonstrere brugen af hjertestartere.

 

Beredskabsfrivillige har kørt feltkomfuret frem for at tilberede en lun ret for Brandstationens gæster. Dagens menu vil være Svensk Pølseret.

 

Brandfolk har snedkereret et lille havehus, som der på et tidspunkt opstår ild i, hvilket vil medføre en brandudrykning.

 

Skulle der blandt de besøgende være folk med interesse for at blive beredskabsfrivillige, starter vi kort efter nytår op med grunduddannelse i Forplejning og Indkvartering.

 

Da vi omkring årsskiftet får et par ledige pladser i Brandkorpset, vil der for potentielle brandfolk være mulighed for at få oplyst, hvad et job som brandmand (M/K) indebærer.

Skulle der blandt byens kvinder og mænd være nogen, som allerede nu brænder for i et brandgodt deltidsjob i Brandkorpset, kan de på søndag henvende sig til beredskabsinspektør

Anders Enggaard og få udleveret materiale om jobbet.

 

Program her.

Ud skriv tegninger til malekonkurrencen her.

 

Kl. 14.30  Opvisning: slukning af brand i hus.

 

16/10-2005

Færdselsuheld, fastklemt

Udrykning nr. 104/2005.

Alarm til Brand & Redning, Skanderborg, søndag den 16. oktober 2005, kl. 1913
Melding: Færdelsuheld med fastklemt, Højvangen/Danmarksvej. Brandbil mod personbil, tre fastklemte.
 
En brandbil under fremkørsel til ovenstående alarm om gårdbrand, passerer det lysregulerede vejkryds for rødt lys under anvendelse af udrykningshorn og blåt blink. En bilist som kører over krydset for grønt bliver herved ramt.
 
Det var naturligvis en grim melding for indsatsleder Sven Clausen og hans brandmandskab at køre på.
Heldigvis kommer de to brandfolk i den væltede brandbil hurtigt ud, hhv ved egen hjælp og ved hjælp fra tililende.
Én af de to brandfolk ringer til indsatslederen, så brandmandskabet ved ankomst til  skadestedet er klar over, at kollegerne er kommet fri og er fysisk uskadte.
De to brandfolk og de to personer i den ramte personbil blev rutinemæssigt kørt til Århus Sygehus til observation. Brandfolkene blev udskrevet i går aftes mens de to fra personbilen blev natten over.
 

     

 

17/10-2005

Gårdbrand

Udrykning nr. 103/2005.

Alarm til Brand & Redning, Skanderborg, søndag den 16. oktober 2005, kl. 1903

Melding: Gårdbrand, Gl. Randersvej ved Motorvej E45
 
Ved Brand & Rednings ankomst var der ingen brændende gård at finde. For den sags skyld heller ikke andet brændende, som ikke skulle brænde.
På én ejendom tæt ved motorvejen blev der der fyret, hvilket gav nogen røgudvikling fra skorstenen.
 
Det er formentligt røgen fra omhandlende skortsten, som har foranlediget en enkelt bilist på motorvejen til at gribe mobiltelefonen og ringe 112.
 
Det sker desværre jævnligt, at Brand & Redning modtager alarmer om brand, indtelefoneret til 112 af forbipasserende mobiltelefonister, som i forbifarten opdager røg eller flammer og skynder sig at slå alarm.
Ofte fortsætter mobiltelefonisten ud ad alfarvej uden at vende om og hjælpe evt. nødstedte på brandstedet indtil redningsmandskab når frem.
Det er anden gang i år, Brand & Redning har været kaldt til gårdbrand nær motorvejen uden grund.
I høstperioden for nyligt blev Brand & Redning kaldt ud til markbrand. Efter nogen tids kørsel rundt i landskabet lykkes det at finde en fredelig landmand, som er i færd med at afbrænde et par fejlbundne halmballer.
Der kunne nævnes mange eksempler på alarmer som disse, der ryger i kategorien "Blinde alarmer".
 
Vi skal benytte lejligheden til at opfordre mobiltelefonisterne til at være lidt varsomme med at trække mobilos op ad lommen, når de ser en smule røg.
 

15/10-2005

Baunebål

Brand & Redning deltog med to brandfolk og en tankvogn, da Hjemmeværnet brændte baunebål på Ejer Baunehøj som led i markeringen af Prinsefødslen.

 
Ud over det originale baunebål, som var udfærdiget af spejdere fra KFUM, Ejer Baunehøj truppen, blev der afbrændt et større bål.
 
Begivenheden havde samlet et større publikum.
 
Hjemmeværnsorkestret var tilstede og spillede bl.a. Kongesangen og Nationalhymnen.
 
Der var tale ved Hjemmeværnets politiske chef, Ulrik Kragh.
 
DR transmitterede direkte fra begivenheden.

     

5/10-2005

Brand & Redning, Skanderborg, får i Uge 40 besøg af skoleklasser fra fire skoler i Skanderborg Kommune.
 
Besøgene strækkes sig over en lille times tid, hvor børnene høres i lektien - om de nu har hørt godt efter, hvad lærerne har lært dem om brandforebyggelse.
Fokus vil være rettet imod forsigtig omgang med åben ild, røgalarmer i hjemmene, rigtig behandling ved forbrændinger samt korrekt alarmering via 112.
Herefter vil der være en kort demonstration af et par af brandbilerne.
Lektionen sluttes af bag Brandstationen, hvor vi viser, hvor galt det kan gå, hvis man er uforsigtig med åben ild; vi futter et lille legehus af, hvor der så kommer en brandbil farende med blå blink og fuld udrykning for at slukke branden.
 
Lektionerne afholdes hos Brand & Redning, Skanderborg, således:
 
Mandag den 3. oktober 2005
Kl. 0930, Skanderborg Realskole, to børnehaveklasser, ca. 40 børn.
 
Tirsdag den 4. oktober 2005
Kl. 0900, Niels Ebbesen Skolen, to børnehaveklasser, ca. 40 børn
Kl. 1030, Niels Ebbesen Skolen, to børnehaveklasser, ca. 40 børn
 
Onsdag den 5. oktober 2005
Kl. 0830, Morten Børup Skolen, to børnehaveklasser, ca. 40 børn
Kl. 1000, Ejer Baunehøj Skolen, én børnehaveklasse, ca. 25 børn
 
Torsdag den 6. oktober 2005
Kl. 1000, Skanderborg Realskole, to 2.-klasser, ca. 40 børn
 
Fredag den 7. oktober 2005
Kl. 1000, Skanderborg Realskole, to 1.-klasser, ca. 40 børn

 

 

 

5/8-2005

Bilbrand i det fri  

Udrykning nr. 75/2005.

Alarm til Brand & Redning, Skanderborg, søndag den 7. august 2005, kl. 1403
Melding: Bilbrand, E45, 158 km mærket, sydgående spor mellem Stilling og Fuglsang rasteplads
 
Ved Brand & Rednings ankomst var en brand i papkasser bag på pick-up delvist slukket af en redder, som var kommet forbi i en sygetransportvogn.
Brandfolkene fik hurtigt slukket de sidste gløder i papkasserne.

 

 

 

Branden var opstået i et flyttelæs, som stod bag på pick-upén.
Brandårsagen er ukendt, men der gættes på et cigaretskod fra en forbipasserende bil. Der var ingen rygere i pick-upén!
 
Der skete en del skade på flyttelæsset, mens pick-up og en efterspændt hestetrailer (uden hest) slap uskadt.

 

5/7-2005

Lossepladsbrand

Udrykning nr. 66/2005.

Skadested
Reno Syd, Affaldscenter Skårup

Situation ved ankomst
Voldsom brand i oplag af brændbart affald, ca. 1.000 m2 med oplag i 4 m højde. Affaldsstakken overtænder umiddelbart efter ankomst.

Hvad udført
Slukningstoget indsat på standsning af brandudbredelse til øvrigt oplag og vegetation.

Ass. tilkaldt:
Fra egen station (ekstra tankvogn og personel) Ry Brandvæsen (tankvogn), Støttepunkt (tankvogn) og Beredskabscenter Midtjylland (standard brand) tilkaldt. P.g.a. misforståelse mellem ISL og radiovagt, bliver alene SLGRP rekvireret fra Beredskabscenter Midtjylland. Opgraderes til Standard Brand ved ankomst. Beredskabscenter Midtjylland rekvirerer yderligere ass. fra Beredskabscenter Sydjylland, da der skal etableres vandforsyning fra Skanderborg Sø.

Vandforsyning fra brandhaner ved pendulkørsel med i alt 5 vandtankvogne fra start til slut. Beregnet til 5 tankvogne x 50 ture x 8.000 liter vand = 2.000.000 liter drikkevand.
Vandforsyning fra åbent vand fra ca. kl. 1800 fredag til 1200 søndag. Fra fredag kl. 1800 til lørdag 0240 suges vand fra vandhul ved Oddervej. Herefter fra Skanderborg Sø. Beregnet vand fra åbent vandsted til 1.000 l/m x 60 min x 42 timer, afrundet 2.500.000 liter søvand.

Slukningsarbejdet forløber uden afbrydelser til sidst på formiddagen, søndag den 3. juli 2005.
Al affald bortkøres med rendegraver til nyt oplagssted, hvor det gennemvaskes med slukningsvand.

Der etableres støttefunktion i form af forplejningstjeneste fra fredag eftermiddag til søndag middag.

Fremmede styrker
Ry Brandvæsen: 1 tankvogn med to mand. Løbende udskiftning ved Ry Brandvæsens foranstaltning. Frigivet søndag den 3. juli 2005, kl. 0600.
Støttepunkt, Århus: 1 tankvogn og lysmast med 3 mand. Løbende udskiftning ved Århus Brandvæsens foranstaltning. Frigivet søndag den 3. juli 2005, kl. 0900.
Beredskabsstyrelsen: Mandskab og materiel fra primært Beredskabscenter Midtjylland, men også fra Beredskabscenter Sydjylland. Sidste køretøj afgået fra brandstedet søndag den 3. juli 2005, kl. 1315.

Indsatsledelse:
Fredag den 1. juli 2005, kl. 1430 - 2300: Per Johs. Nielsen.
Fredag den 1. juli 2005, kl. 2300 til lørdag den 2. juli 2005, kl. 0800: Henrik Broustbo.
Lørdag den 2. juli 2005, kl. 0800 - 1700: Per Johs. Nielsen.
Lørdag den 2. juli 2005, kl. 1700 - 2300: Henrik Broustbo.
Lørdag den 2. juli 2005, kl. 2300 til søndag den 3. juli 2005, kl. 0800: Anders Enggaard.
Søndag den 3. juli 2005, kl. 0800 - 1330: Sven Jørn Clausen.

Forplejningstjeneste:
Fredag den 1. juli 2005: Fire personer i sammenlagt 18 timer.
Lørdag den 2. juli 2005: Otte personer i sammenlagt 64 timer.
Søndag den 3. juli 2005: Ni personer i sammenlagt 40 timer.

Opfølgning
Beredskabschefen tager umiddelbart efter ferien kontakt til Reno Syd for at få løst problematikken omkring voldsomme uopdelte oplag af brandbart affald, samt problematikken med fremskaffelse af slukningsvand i tilstrækkelige mængder.

Fejl og mangler
Under pendulkørsel med tankvogn, involveres SB19 kl. 1809 i et færdselsuheld på Ladegårdsbakken ved Oddervej, hvor en modkørende bilist påkøres under udrykningskørsel. Der tilkaldes ambulance, hvori passager fra modpartens bil køres til hospital for obs for kvæstelser. Dog ikke tegn på kvæstelser; alene småskrammer. Der optages politirapport. SB19 og fører fortsætter efterfølgende i slukningsarbejdet
 

Århus Stiftstidende

 

4/7-2005

Lossepladsbrand

Udrykning nr. 66/2005.

                           

Århus Stiftstidende

DR Østjylland

1/7-2005

Container/affald, affaldsoplag i det fri    

Udrykning nr. 66/2005.

         

DR Østjylland

DR

TV 2 / ØSTJYLLAND

TV 2 / ØSTJYLLAND

Århus Stiftstidende

TV 2 / ØSTJYLLAND

www.112-aarhus.dk

 

23/6-2005

Bilbrand i det fri   

Udrykning nr. 61/2005.

Alarm til Brand & Redning, Skanderborg, onsdag den 22. juni 2005, kl. 2102
Melding: Bilbrand, E45, nordgående spor mellem afkørsel 53 og 52 (Vroldvej og Ryvej)

   

 
Ved Brand & Rednings ankomst brændte det voldsom i motorrummet på et VW rugbrød.
En politibetjent fra Århus Politi var på vej til arbejde sammen med sin politihund, da der udbrød brand i motorrummet på den dieseldrevne varevogn.
Forbipasserende, bl.a. en brandmand fra Ry Brandvæsen, søgte at slukke branden med pulverslukkere, men uden held.
 
Brand & Rednings røgdykkere fik hurtigt bugt med flammerne, men motorrummet udbrændte totalt, ligesom instrumenbrædtet tog en del skade.

 

5/6-2005

Forurening ved færdselsuheld   

Udrykning nr. 59/2005.

Forurening ved færdselsuheld, Jernbanevej/Ryvej, Skanderborg.

   

 

3/6-2005

Henning Farver Nielsen 25 års jubilæum

 

På billederne ses Henning som, får overrakt det af Dronning Margrethe indstiftede hæderstegn for tro tjeneste i 25 år, af borgmester Aleksander Aagaard .

Århus Stiftstidende

 

2/6-2005

Bygningsbrand, villa/rækkehus   

Udrykning nr. 58/2005.

     

DR

 

17/5-2005

Nedtur på Ejer Bavnehøj

Århus Stiftstidende

 

16/5-2005

Bygningsbrand 

Udrykning nr. 53/2005.

   

DR

 

16/5-2005

Fødselsdag

Beredskabsassistent Paul M. Hansen fyldte fornyligt 60 år.
Lørdag den 14. maj 2005 fejrede han fødselsdagen i gode venners lag.

   

Det lykkedes ham i løbet af dagen af få en lille fjer på!

 

 

9/5-2005

Gylleudslip - Væltet gyllevogn 

Udrykning nr. 48/2005.

Alarm til Brand & Redning, Skanderborg, tirsdag den 3. maj 2005, kl. 1641
Melding: Gyllevogn væltet på Randersvej, nord for rundkørslen ved McDonald - der er udslip
 

             

Ved Brand & Rednings ankomst, var en større mængde gylle fra en 26 m3 gylletank løbet ud/ved at løbe ud fra en gylletank, som var efterspændt en traktor.
Uheldet var sket, da føreren drejde fra Randersvej ind på en mark.
 
Der blev hurtigt rekvireret et læs grus til at dæmme om for den udløbne gylle, ligesom en slamsuger blev tilkaldt.
 
Da der var styr på sagerne, blev den væltede tank tømt og en tilkaldt bjærgningsvogn fik tanken bragt på ret køl.
 

Anders Enggaard

 

9/5-2005

Færdselsuheld m/fastklemt - Motorcykel mod bil 

Udrykning nr. 46/2005.

Alarm til Brand & Redning, Skanderborg, lørdag den 30. april 2005, kl. 1332
Melding: Færdselsuheld, Låabyvej/Dalvej ved Veng - Motorcykel mod personbil, flere tilskadekomne

 

  
Ved Brand & Rednings ankomst sad føreren af personbilen fastklemt bag rattet.
Ambulance og lægebil var ankommet og i færd med at behandle de tilskadekomne.
 
Brandfolkene klippede taget af personbilen, så føreren kunne komme ovenud af bilen, uden at vride kroppen. Dette for at forebygge komplikationer af eventuelle brud.

Anders Enggaard

Århus Stiftstidende

 

26/4-2005

Parole

Beredskabskommissionen holdt mandag aften parole for de beredskabsfrivillige ved Brand & Redning, Skanderborg.
 
Det er en årligt tilbagevendende begivenhed, at Beredskabskommissionen og beredskabschefen hilser på de frivillige, og der kigges tilbage på det forløbne år.
 
Viceborgmester Anne Mette Kirk Andersen takkede på Beredskabskommissionens vegne for den indsats, som de beredskabsfrivillige i årets løb har ydet.
 
I særdeleshed de frivilliges indsats i forbindelse med fyrværkeriulykken i Seest, fik rosende ord med på vejen fra Viceborgmesteren, som også benyttede lejligheden til at knytte nogle helt personlige ord på netop denne indsats.
To dage efter, at katastrofen var indtruffet i Seest, var kræfterne ved at være ebbet ud for beredskabet i Kolding, som derfor bl.a. rettede henvendelse til Brand & Redning, Skanderborg, om at få stillet personel til rådighed.
Godt én time efter, at Brand & Redning havde modtaget assistanceanmodningen, var et hold frivillige klar til at køre til Kolding, hvor i alt 24 beredskabsfrivillige fra Skanderborg i løbet af de næste fem dage lagde over 500 timers frivilligt arbejde, primært med forplejning af indsatspersonel i katastrofeområdet.
Som en særlig påskønnelse for denne indsats, overrakte Viceborgmester Anne Mette Kirk Andersen og beredskabschef Bjarne Vinther en særlig gave, til hver af de frivillige, som havde været med på denne indsats.
 
Beredskabschef Bjarne Vinther kiggede tilbage på den forløbne sæson og hæftede sig også ved, at netop indsatsen i Kolding har sat sit præg på frivilligberedskabet, ikke mindst fordi de mange timers øvelser, der er lagt hen over årene, her viste sit værd.
 
Tidligere beredskabschef Børge Rasmussen, som også deltog i parolen, sluttede talerrækken af med at berette om egne oplevelser for 60 år siden, hvor han som ganske ung mand var med til at modtage et stort antal krigsflygtninge fra Tyskland.
Her i 60-året for Danmarks befrielse, er der jo kommet fokus på netop danskernes behandling af disse flygtninge. Børge Rasmussen gav udtryk for, at flygtningene efter omstændighederne blev behandlet både rimeligt og anstændigt. Den på tidspunktet herskende fødevaresituation gav ikke mulighed for de store udskejelser, men alle fik dog mælk, vand og brød hver dag.
 
Ved dette års parole kunne der uddeles to anciennitetstegn for hhv. 10 og 20 års tjeneste i beredskabet. Jonna Lassen fik tildelt 10 års-tegnet og Paul M. Hansen fik 20 års-tegnet.

 

 

På foto ses Viceborgmester Anne Mette Kirk Andersen sammen med 15 af de i alt 24 beredskabsfrivillige, som var indsat ved fyrværkeriulykken i Seest, november 2004.

 

 

 

På billedet ses Jonna Lassen som fik tildelt 10 års-tegnet og Paul M. Hansen som fik 20 års-tegnet samt Viceborgmester Anne Mette Kirk Andersen .

Horsens Folkeblad

 

Brand i sommerhus - Kolonihavehus 

24/4-2005

Udrykning nr. 44/2005.

Alarm til Brand & Redning, Skanderborg, lørdag den 23. april 2005, kl. 2015
Melding: Brand i kolonihavehus, kolonihaverne ved Korsvejen, Skanderborg

   

 
Ved Brand & Rednings ankomst brændte det voldsomt i taget over kolonihavehuset.
Brand & Rednings røgdykkere fik hurtigt slået flammerne ned, så det meste af indboet blev reddet.
 
Branden skyldes uforsigtig omgang med gløder fra grill.
 
Ejeren havde grillet pølser sammen med hele familien om eftermiddagen.
Inden de tog hjem, tømte de grillen for rester af briketter, som blev hældt i en metalbeholder og henstillet bag kolonihavehuset, men umiddelbart opad træbeklædningen.
Da gløderne lå og ulmede, blev metalbeholderen rødglødende og træbeklædningen blev antændt.
 
Naboer i kolonihaverne opdagede branden, som de søgte at slukke med en haveslange.
 
Episoden giver anlending til at minde om, at gløder i grillbriketter typisk overlever flere dage, så det anbefales at slukke med rigelige mængder vand, inden briketterne henstilles hensigtsmæssigt.
 
Anders Enggaard

 

19/4-2005

Markbrand - Ild i skrænt langs jernbanen     

Udrykning nr. 41/2005.

Alarm til Brand & Redning, Skanderborg, tirsdag den 19. april 2005, kl. 1755
Melding: Ild i skrænt langs jernbanen mellem viadukterne ved Fårbjergvej og ved Hylkevej.
 
     

 

Ved Brand & Rednings ankomst brændte det på en strækning over et par hundrede meter langs jernbanen.

 
Brandstedet lå midt mellem Fårbjergvej og Hylkevej, så det var ud på nogle små mark- og skovveje med brandbilerne, for at nå frem til brandstedet.
 
Medens brandslukningen pågik, var Brand & Rednings indsatsleder løbende i kontakt med Banestyrelsens kontrolpost på Skanderborg Station, så det blev sikret, at forbipasserende tog passerede med lav hastig med, mens brandfolkene arbejdede langs jernbanesporet.
Slukningsarbejdet varede en lille times tid.
 
Branden er tydeligvis startet p.g.a. gnister fra bremserne på et forbipasserende tog.
Brand & Redning har tidligere år - i de tørre forårsmåneder - været til brand på nøjagtig samme baneskråning, så det kunne tyde på, at godstogene bremser ned på omhandlende strækning.
 
Branden vidner om, at naturen er tør visse steder, så lad os benytte lejligheden til at opfordre folk til at udvise stor forsigtighed, når der brændes af i naturen.
 
Mange er i gang med ukrudtsbrænderne rundt omkring - Her skal vi minde om, at det hvert år lykkes for mange havefolk at brænde hele huset af. Ukrudtsbrænderen er i virkeligheden en lille flammekaster. Så pas på!!

Anders Enggaard

DR

 

19/4-2005

Bygningsbrand - Kraftig røgudvikling på trappe   

Udrykning nr. 40/2005.

Alarm til Brand & Redning, Skanderborg, tirsdag den 19. april 2005, kl. 14:44
Melding: Brand på Sundhedscentret, Sygehusvej, Skanderborg - kraftig røg i trapperum
 
Ved Brand & Rednings ankomst havde ansatte på Sundhedscentret fundet årsagen til den kraftige røg i Sundhedscentrets hall:
En cigaret var blevet skoddet i en en stor gulvpotteplante.
 
Brandfolkenes opgave var begrænset til at bære potteplanten til det fri, hvor potteplantemulden fik en omgang vand.
 
Hvem, der har listet sig til i smug at ryge en halv cigaret inden lægebesøget, melder historien intet om ;-)

Anders Enggaard

 

3/4-2005

Markbrand - Har bredt sig - Fare for bygninger 

Udrykning nr. 35/2005.

 

3/4-2005

Bygningsbrand - Garage og udhus 

Udrykning nr. 29/2005.

 

21/2-2005

Ild i lejlighed

Udrykning nr. 20/2005.

 

21/2-2005

Oliespild - Bil involveret i færdselsuheld

Udrykning nr. 19/2005.

   

 

11/2-2005

Fokus på alle de ulovligt parkerede biler ved Morten Børup Hallen

Udrykning nr. 16/2005.

Horsens Folkeblad

Århus Stiftstidende

Århus Stiftstidende

 

15/1-2005

Færdselsuheld m/fastklemt - Varebil mod lastbil 

Udrykning nr. 11/2005.

Århus Stiftstidende

 

10/1-2005

Brandbilerne kørte 135 gange

 

Århus Stiftstidende

 

10/1-2005

Stormskader - Diverse indsatser 

Udrykning nr. 3/2005.

Horsens folkeblad

Århus Stiftstidende

 

10/1-2005

Gårdbrand

Udrykning nr. 9/2005.

Ild på halmloft på 4 længet gård med  20 får, 2 røgdykkerhold indsat. Slukket m/2 HT 

   

Århus Stiftstidende

 

5/1-2005

Bilbrand i det fri - Lastbil 

Udrykning nr. 2/2005.

Østjyllands Radio

Beredskabsinfo

 

29/12-2004

Server problemer

Serveren, som hjemmesiden ligger på, har haft en defekt, så alt har været slettet. Vi er i gang med at opdatere siderne.

Michael   

 

15/12-2004

24 brandgode råd om kalenderlys

Århus Stiftstidende

 

7/12-2004

24 brandgode juleråd 

(Klik her og se mere)

 

28/11 -2004

Vinder fra åbent hus

Vinder af forplejningsspørgsmålet:

Ellen Hansen Skanderborg

Vinder af tegnekonkurrence drenge:

     

Vinder af tegnekonkurrence piger:

   

 

23/11-2004

Billeder fra åbent hus

Her kan du finde billederne af børn på den gamle brandbil.

Find dit billede her

 

18/11-2004

 ÅBENT-HUS

Brand & Redning Skanderborg holder åbent hus

søndag d. 21/11 kl. 13.00 - 16.00

 Oplev hvad dit - BEREDSKAB - kan gøre for dig.

Program her.

Ud skriv tegninger til tegnekonkurrencen her.

 

 

12/11-2004

DFI Assistance til Kolding

Brand & Redning Skanderborg havde ud over forplejnings-opgaven også 2 af de frivillige fra DFI (Den Frivillige Indsatsstyrke) sendt til Kolding.

Fredag formiddag blev vi ringet op og spurgt, om vi kunne hjælpe lørdag og søndag ved katastrofen. 

Da vi kom til Kolding lørdag 8:30 blev vi indsat sammen med EOD (Explosive Ordnance Disposal) Ammunitionsrydderne bomberydderne sprængstof-eksperter. Vores opgave var at fjerne ikke-afbrændt fyrværkeri og lokalisere det ekstremt farlige fyrværkeri, som EOD'erne fjerner iført speciel udrustning.

Hele lørdag gik med at indsamle fyrværkeri, indtil det blev mørkt. Derefter blev vi indkvarteret i undervisningslokaler ved beredskabsdepotet Kolding.

Her fik vi dejlig varm aftensmad lavet af Brand & Redning Skanderborg.

Men dagens arbejde var endnu ikke slut, for vi skulle også sørge for, at de 4 pumper, der pumpede slukningsvand og regnvand over i kloak, kørte, så vandet havnede på rensningsanlæg og ikke i Kolding å!

Søndag morgen skulle vi fortsætte med indsamling af ikke-afbrændt fyrværkeri. Nu havde vi arbejdet os så tæt på fabrikken, at vi gik i et lag af fyrværkeri, så det vanskeliggjorde arbejdet meget, og der var så meget farlig fyrværkeri, at EOD´erne begyndte at bruge trillebør til at fjerne det med. For med 1-2 stykker af gangen ville det tage meget lang tid, når der var en 20-30 farlige stykker fyrværkeri i hver have.

Søndag eftermiddag blev vi flyttet over til et nyt arbejdsområde for at rense fabriksområdet omkring Seest Huse og ned til Kolding Maskinfabrik. Her fik vi en Manitou til hjælp, så vi også kunne tjekke tagene på fabrikkerne i dette område.

Søndagen sluttede med oprydning af slanger og pumper, efter aftensmad kunne vi vende næsen hjemad.

Af de Ca. 25 DFIér der var med i Kolding, var der også nogle der bemandede LKM (Ledelses- og kommunikationsmodul).

 …Så nu ved jeg godt, hvad DFI står for; ”Danske Fyrværkeri Indsamlere”…

Michael Lassen

 

 

8/11-2004

Assistance til Kolding Brandvæsen 

Skanderborgs beredskabs-frivillige stadig indsat ved Kolding-katastrofen.

Brand & Redning, Skanderborg, fik fredag den 5. november 2004, kl. 1210, en anmodning fra Kolding Brandvæsen, om assistance fra Brand & Rednings beredskabs-frivillige, til påtage sig den tunge logistikopgave, at sørge for forplejningen af indsatsmandskabet i katastrofeområdet Seest ved Kolding.

I første omgang gik anmodningen på varm aftenforplejning fredag aften samt frokost i form af madpakker samt varm aftenforplejning lørdag.

Koldings Brandvæsens eget mandskab, såvel brandfolk som beredskabs-frivillige, var ved at være slidt ned til sokkeholderne efter næste to døgns tung indsats – og det samme var tilkaldt hjælp fra de nærmeste naboberedskaber.

Fredag eftermiddag ved 14-tiden, afgik 13 beredskabs-frivillige i fire køretøjer med køkkengrej og feltkomfur til Kolding, hvor de i Kolding Brandvæsens materieldepot oprettede feltkøkken.

Fredag aften sørgede Skanderborg-folkene for 150 portioner varm aftenforplejning til de brand- og redningsfolk, politifolk og hjemmeværnsfolk, som var indsat i katastrofeområdet. Endvidere blev der brygget 500 kopper kaffe.

Lørdag sørgede Skanderborg-folkene for 440 madpakker til frokost samt 400 portioner varm aftenforplejning samt løbende kaffebrygning i løbet af dagen, i alt ca. 2.000 kopper kaffe.

Sidst på eftermiddagen, lørdag, blev Skanderborg-folkene anmodet om at fortsætte indsatsen også søndag, hvor der blev smurt 250 frokostmadpakker og lavet 485 portioner varm aftenforplejning. Endvidere blev der søndag brygget 1.500 kopper kaffe.

I week-enden har beredskabs-frivillige fra Skanderborg således brugt ca. 425 timer på forplejning af indsatspersonel i katastrofeområdet ved Kolding.

Beredskabs-frivillige fra Tønder og Christiansfeld sørgede i weekenden for indsatspersonalets morgenforplejning samt nødvendig, natlig kaffebrygning.

Her til morgen, mandag, er syv af Brand & Rednings beredskabs-frivillige igen kørt til Kolding, hvor de fortsætter forplejningsindsatsen, nu sammen med beredskabs-frivillige fra Randers, som møder ind med fem mand.

I alt 24 af Brand & Rednings beredskabs-frivillige har løbende været indsat på forplejningsopgaven i Kolding – alle dage under ledelse af Jonna Lassen.

Mandag forventes at være sidste dag, hvor Brand & Rednings beredskabs-frivillige er indsat som assistance i Koldings katastrofeområde.

Dagens varme ret:
-fredag: Irsk stuvning
-lørdag: Kogt hamburgryg med kartofler (håndskrællede!), gulerødder og aspargessovs
-søndag: Hakkebøf med kartofler (håndskrællede!) og bløde løg

Århus Stiftstidende

 

5/11-2004

Assistance til Kolding Brandvæsen 

Udrykning nr. 122/2004.

Assistanceanmodning til Brand & Redning, Skanderborg, fredag den 5. oktober 2005, kl. 1210
Melding: Kolding Brandvæsen anmoder om assistance fra Brand & Rednings frivillig-beredskab til forplejning af indsatspersonel i katastrofeområdet Seest ved Kolding.

Anmodning går i første omgang på varm aftenforplejning til indsatspersonel fredag aften.
Endvidere morgen-, frokost- og aftenforplejning lørdag.

Brand & Rednings frivillig-beredskab er i øjeblikket ved at pakke forplejningsmateriellet på beredskabskøretøjerne og de første køretøjer vender snuden mod Kolding midt på eftermiddagen.

Flg. er afgået
-Kl. 1400: SB24, lastvogn med køkkenpakning og 2 mand
-Kl. 1407: SB9, bus med holdleder/FPL og 3 mand
-Kl. 1422: SB25, lastvogn med feltkomfur og 2 mand
-Kl. 1511: SB20, bus med 5 mand

Fredag i alt afsendt 4 køretøjer med 1 holdleder og 12 mand.

 

 

 

26/10-2004

Bilbrand i det fri 

Udrykning nr. 119/2004.

 

 

13/10-2004

Færdselsuheld med fastklemt. Bil kørt i træ.

Udrykning nr. 116/2004.

Århus Stiftstidende Netavis

 

11/10-2004

Bygningsbrand - Brand i halm hus

Udrykning nr. 113/2004.

 

Skød katte og antændte brand  TV2 østjylland

 

11/10-2004

Brandfolk fik assistance fra brandelever

Århus Stiftstidende Netavis

 

24/9-2004

Motorbrand i IC3-tog

Udrykning nr. 108/2004.

Århus Stiftstidende Netavis

TV2 østjylland

 

24/9-2004

Sad fast i brændende bil

Udrykning nr. 107/2004.

En 27-årig mand kan takke to snarrådige bilister for, at han slap forholdsvist billigt fra et voldsomt uheld på motorvejen ved Ejer Bavnehøj.


 

TV2 Østjylland

 

23/9-2004

Søen rundt

   

Horsens Folkeblad

Uge-bladet

 

19/9-2004

Turistbåd reddet

Udrykning nr. 106/2004.

To brandfolk fra Skanderborg blev fredag aften kort før midnat sendt ud på en usædvanlig opgave. Turistbåden Dagmar drev nemlig rundt på Skanderborg Sø - uden nogen ombord.

Brandfolkene fik en redningsbåd i vandet - hentede Dagmars skipper, der i mellemtiden var varskoet af politiet - og fik indhentet turistbåden.

Under eskorte af Brand og Redning kom Dagmar så tilbage til sin fortøjning ved broen nedenfor Kulturhuset.

Skriver DR Østjylland

Dagmar

 

6/9-2004

Skanderborg vandt 5-kamp for 3. gang i træk

Ved RB-stævnet i Roskilde d. 3.-5. september vandt Skanderborg 1. pladsen i 5-kamp for tredje gang i træk ,og de tog også 3. pladsen i 5-klamp.

Det blev derudover til en 5. plads i både forplejning og brand konkurrencerne. Desværre måtte indkvarterings-holdet trække sig pga. sygdom.

Alt i alt må vi sige, at det var et godt RB-stævne for Skanderborg.

 

1 pladsen 5-kamp

 

3 pladsen 5-kamp

 

Flere billeder følger.

 

 

1/9-2004

Containerbrand i det fri 

Udrykning nr. 99/2004.

 

1 røgdykkerhold. Slukket m/2 C-rør og 1% skumvæske 

25/8-2004

Beredskabsstævne i Roskilde

 EM i Fodbold, Tour de France, OL. 

Sommeren har været fyldt med konkurrencer, og nu er det snart vores tur som frivillige i Beredskabet.

Den 3.-5. september er der beredskabsstævne i Roskilde, så i Skanderborg har der hele sommeren været gang i træningen.

 Vi er 33 personer, der skal af sted, og vi deltager med 2 5-kamphold, 1 forplejningshold, 1 brandhold og 1 indkvarteringshold.

 Der er spænding og engagement i luften, fordi vi fra stævnet i Kolding 2002 har en 1. plads og tre 2. pladser, der skal forsvares/forbedres.

Alle har lagt meget energi og fritid i at træne og planlægge.

Forplejningsholdet har hver mandag eftermiddag, det meste af sommeren, trænet, med efterfølgende fællesspisning for alle frivillige. God gedigen dansk mad, lavet på feltkomfuret. Fuldstændigt objektivt (!) må jeg sige, at det kun kan føre til en top-placering for vores forplejningshold.

De 2 5-kamphold træner ikke kun mod de konkurrencetider, der giver placeringer. Men der er også en vis intern kamp de to hold imellem.  Det ”gamle” 5-kamphold, hvor der er folk der har været med i op til 20 år i Beredskabet, og de unge, der ”kun” har været med i nogle år, kæmper om de bedste træningstider, og der bliver ”spioneret” under træningen. Dette foregår i al venlig og kærlig tone, men når de står på Dyrskuepladsen i Roskilde, så tror jeg ikke, der bliver givet ved dørene, de to hold imellem.

Men én ting er sikkert alle hepper på alle.

Brandholdet træner hårdt med deres slangeudlæg, pumper og førstehjælp – der ingen tvivl om, at der er stor kampgejst.

Indkvarteringsholdet har efterhånden et godt kendskab til Ejer Bavnehøj skolen og Stilling skole, hvilke er brugt til træning. Hvis man synes, der er enkelte i Skanderborg, der tager usædvanligt lange skridt, præcis én meter, så er de højst sandsynlig på indkvarteringsholdet. Én meter skridtlængde skal jo til for hurtigst, at måle et lokale op.

Igen ingen tvivl om, at alle glæder sig. Ikke kun til konkurrencerne, hvor der helt sikkert bliver givet alt, men også til mødet med de andre frivillige, stævnecaféen og den gode stemning.

MML

 

15/7-2004

Vand-pjaskeri og blå blink


Horsens Folkeblad

 

15/7-2004

Skanderborgs brandfolk bestod årets store prøve

Århus Stiftstidende Netavis

 

7/7-2004

Aktiviteter i børnehøjde

Århus Stiftstidende Netavis

 

13/6-2004

Bygningsbrand - Bil ved bygning  '

Udrykning nr. 72/2004.

 

 

10/6-2004

Bygningsbrand 

Udrykning nr. 71/2004.

 

Århus Stiftstidende Netavis

 

8/6-2004

DFI Brandassistance

Uge 23 blev en prøve for DFI - Den Frivillige Indsatsstyrke, i det de blev kaldt til brandassistance ved plantage- brandene ved Kærgaard Klitplantage ved Oksbøl og Stenbjerg Klitplantage syd for Thisted.

Om søndagen 6/6-2004 havde Brand & Redning Skanderborg sendt 1 af sine tre  DFI´ere  afsted til Beredskabsstyrelsen Midtjylland, hvor man havde samlet 14 DFI´ere, som skulle afløse nogle af de trætte brandfolk / værnepligtige med efterslukning efter skovbranden i Stenbjerg Klitplantage. 

 

Århus Stiftstidende Netavis

Nye billeder fra DFI

 

8/6-2004

Bilbrand i det fri. 

Udrykning nr. 68/2004.

 

 

2/6-2004

Stor ulykke på motorvej ved Ejer Baunehøj.

Udrykning nr. 66/2004.

Flere blev hårdt kvæstet ved to ulykker som skete inden for få minutter.

TV2 Østjylland (NET-TV)

TV2 Østjylland

Århus Stiftstidende Netavis

DR

 

5/5-2004

Bygningsbrand - 112 alarm fra Redningsrådet

Udrykning nr. 55/2004.

Onsdag den 5 maj 2004, kl. 10:49 kom der en alarm på bygningsbrand på Gl. Horsensvej 389 (Tholstrup A/S) til Brand & Redning Skanderborg.

Kl. 10:58 ankom indsatsleder til Brandstedet  og kl. 11:01 var alle fremme.

Det viste sig at være Redningsrådet , som lavede kontrol, for i stedet for ild stod der 4 mand med stopur og notat bog, og tog i mod Brand & Redning Skanderborg.

Alt forløb efter planen og kvalitskravet blev til fulde opfyldt - Redningsrådet havde intet at bemærke på hverken tid eller mandskabets præstation på brandstedet, alt forløb planmæssigt.

Gl. Horsensvej som ligger 10 km fra Brand & Redning Skanderborg ligger i et 15 minutters område og vi var fremme 4 minutter før tid!!!

Man må konstatere, at kvalitetskravet til Brand & Redning Skanderborg er helt i top!!!!

 

28/4-2004

Mandag 26/4-2004 afholde Brand & Redning Skanderborg parole som afslutning på kursus året 2004-2005.

Der blev tildelt anciennitetstegn til Birgit Møller for 10 år i forplejningstjenesten.

Fra højre ses Birgit møller,  2. Viceborgmester Anne Mette Kirk Andersen og Kredsleder Lejla Simonsen.  

 

26/4-2004

Brand i kærre for kran.

Udrykning nr. 55/2004.

Alarm til Brand & Redning, Skanderborg, mandag den 26. april 2004, kl. 0545

Melding: Brand i kærre for kran, E45, nordgående spor, efter afkørslen ved Stilling

Ved Brand & Rednings ankomst brændte det i et af dækkene på kærren. Brand & Rednings røgdykkere fik hurtigt slukket ilden. En punktering på et af de mange hjul er formentligt årsag til branden.

     

 

 

19/4-2004

Brand & Redning Hørning rykker atter ud i fuld styrke.

Århus Stiftstidende Netavis

 

8/4-2004

Færdselsuheld m/fastklemt - To uheld 200 m imellem

Udrykning nr. 48/2004.

Alarm til Brand & Redning, Skanderborg, onsdag den 7. april 2004, kl. 1420
Melding: Færdselsuheld med fastklemt på E45, nordgående spor umiddelbart før Aalborg/Århus-udfletningen ud for Hørning. Der er to uheld med ca. 200 m mellemrum. Ukendt antal tilskadekomne.

Ved Brand & Rednings ankomst, lå en personbil på hovedet, ca. 25 m inde på marken øst for motorvejen.
Forbipasserende havde fået bilens kvindelige fører og et spædbarn ud fra bilen.
Såvel kvinden (moderen) som spædbarnet havde lykkeligvis været fastspændt med seler.
Moderen var hårdt kvæstet men ved bevidsthed, mens barnet var uskadt.
Brand & Rednings nødbehandlere ydede nødbehandling indtil lægebilen og fire ambulancer nåede frem fra Århus.

200 m længere fremme var et par personbiler buldret op i hinanden, formentligt p.g.a. uopmærskomhed i forbindelse med passage af det første uheld.

Førerne af begge biler var umiddelbart uskadte men begge stærkt chokerede.
Et hold brandfolk tog sig af disse, indtil ambulancer nåede frem hertil.

Alle tilskadekomne blev indbragt til Århus Sygehus.

Årsagen til det første uheld var formentligt en tabt sut, idet moderen mistede herredømmet over sin bil, da hun ville give barnet sutten.

Motorvejen var delvist spærret i nordgående spor i forbindelse med oprydningsarbejdet, som tog en times tid.

 

   

 

2/3-2004

Bygningsbrand - Ildløs i køkken

Udrykning nr. 29/2004.

Århus Stiftstidende Netavis

 

29/2-2004

Brand i lejlighed - Formentligt ingen personer

Psykisk syg tænder ild i lejlighed En 23-årig psykisk syg kvinde satte i nat ild til sin mors lejlighed

 

TV2 Østjylland

Århus Stiftstidende

Horsens Folkeblad

28/2-2004

Brandbil med refleksbrikker

Brand & Redning Skanderborg har som det første i Danmark fået en ny brandbil maskeret med reflekser, så bilen tydeligt kan ses i mørket.

Se TV2 Østjylland indslag 27/2-2004 kl. 19:30. Her TV2 Østjylland

TV2 Østjylland

Århus Stiftstidende

Horsens Folkeblad

25/2-2004

Den  nye automobilsprøjte  SB 1.

Nu er der kommet reklamer på!

           

 

24/2-2004

Bygningsbrand - Assistance til Ry Brandvæsen

Udrykning nr. 25/2004.

Århus Stiftstidende Netavis

DR

TV2

14/1-2004

Skorstensbrand

Udrykning nr. 7/2004

 

6/1-2004

Artikel fra nytårsparole

Horsens Folkeblads

 

3/1-2004

Den  nye automobilsprøjte  SB 1 er leveret.

Brand & Rednings nye automobilsprøjte - SB 1 - blev officielt leveret ved Brandkorpsets nytårsparole, lørdag den 3. januar 2004.

Repræsentanter for Apollo Brandmateriel ApS, Gråsten Karrosseri Værksted ApS og Mercedes-forhandleren Ejner Hessel A/S, kørte den nye sprøjte ind i garagen, umiddelbart efter at Borgmester Aleksander Aagaard havde holdt den officielle nytårstale for Brandkorpset.

Der vil gå et par måneder med oppakning, opstribning og uddannelse, inden køretøjet sættes i udrykning.

          

Der vil komme nye - mere officielle - billeder, når køretøjet er stribet op med tekst og reflekser hos den lokale reklamemand.

 

Anders Enggaard

beredskabsinspektør

 

3/1-2004

Statistik over 2003

Læs mere her.

 

29/12-2003

En drengedrøm går i opfyldelse i Hørning

Århus Stiftstidende Netavis

 

24/12-2003

Brandfolkene reddede Julen - med hiv og sving

Det var på et hængende hår, at brandfolkene fik julemanden transporteret behørigt fra Realskolen til juletræet på Bibliotekstorvet, da julemåneden begyndte.

Faktisk var containerbranden, som opstod på Genbrugspladsen ligesom brandfolkene havde rejst stigen nedenfor Realskolen, den mindste sten på vejen, da Skanderborgs gamle brandbil fra 1927, skulle hente julemanden.

Den gamle brandbil - Chevrolet, årgang 1927, se låge 24 i julekalenderen - er retteligt overdraget i Skanderbog Brandkorpsforenings varetægt. Det vil sige, at det er brandfolkene som i deres fritid holder bilen i driftsklar stand, hvilket der bruges mange pudseklude og adskillige kg knofedt på. For at klare driften økonomisk, deltager bilen ved faste årlige arrangementer, som f.eks. kørsel med julemanden, når julen begynder den sidste fredag i november. For sådanne ydelser spytter bl.a. Handelsstandsforeningen lidt i kassen til brandbilens drift.

Tidligt på efteråret konstaterede brandkorpsforeningens bestyrelsesmedlem med særligt ansvar for den gamle brandbil, brandmand Henrik Broustbo, at Chevrolettens kobling var ved at være færdig.

Nu er en ny kobling til en Chevrolet årgang 1927 ikke noget man bare går ned til den lokale Chevrolet-forhandler og køber. Faktisk er der ingen Chevrolet-forhandler i Skanderborg - og faktisk er koblinger til en årgang 1927 ikke lagervare.

Nu er det så heldigt, at Henrik kender nogle folk, som kan nogle tricks med metal og maskiner, så der blev fluks fremstillet en ny kobling til Chevroletten.

Så langt - så godt!

-Det kan ikke tage lang tid at få den nye kobling i - og så er øsen klar igen, tænkte Henrik Broustbo og gik i gang med at montere den nys fremstillede kobling i Chevroletten. Men nej! Det passede ikke damen - for en Chevrolet årgang 1927 er ikke nogen øse, men en dame! - Den nye kobling kunne ikke bakses på plads i Chevroletten!

Det var nu ved at være sidst på efteråret og Julemanden skulle snart hentes - og Chevroletten var ikke køreklar!

Brandkorpsets agtelse blandt byens mange børn var i allerhøjeste fare!

-Nu er gode dyr rådne, tænkte Hernik Broustbo, mens han spurgte om råd forskellige steder.

Få dage før julemanden skulle hentes på Realskolen, kom Henrik i kontakt med Louring, som er ejer af Jysk Automobilmuseum i Gjern. Louvring var fyr og flammer, da han fik forelagt problemstillingen.

En mørk og stormfuld aften sidst i november dukkede Louring op på Brandstationen medbringende sin værktøjskasse og en lomme fuld af gode fiduser. I løbet af kort tid fik Louring bakset den nye kobling på plads i Chevroletten - han kunne nogle ticks, den mand.

Chevroletten blev startet - motoren lød som en symaskine og koblingen gik velsmurt, næsten uden knas, da "damen" blev prøvekørt efter endt reperation.

Således gik det til, at Julemanden også i år - på behørig vis - kunne køres fra sit sommerhi på realskolens loft til juletræstænding på Bibliotekstorvet i den gamle brandbil, med brandmand Henrik Broustbo bag rattet.

Se, det var den sande historie om, hvordan Julen også i år kom til Skanderborg.

 

Anders Enggaard

beredskabsinspektør

 

18/12-2003

Opskriften på peberfrugtsuppen fra Sort Nat.

Efter mange henvendelser bringes hermed opskriften på den suppe der blev serveret til Sort Nat.

Opskriften

 

18/12-2003

24 brandgode juleråd 

(Klik her og se mere)

 

5/12-2003

Lastbil i autoværn 

Udrykning nr. 164/2003

Det var held i uheld, da en lastbil forulykkede på motorvejen mellem Skanderborg og Århus.

Chaufføren  var på vej mod nord, da han mistede herredømmet over lastbilen, da den punkterede.

Lastbilen kørte tværs over midterrabatten, tværs over det sydgående spor, inden den kørte ned ad en skrænt. Lastbilen blev temmelig ramponeret ved uheldet, mens chaufføren slap med nogle mindre skrammer.

  

25/11-2003

Sort nat på politistationen

At skulle tilbringe en hel aften på politistationen er nok ikke lige det, de fleste kunne tænke sig. Men er man venligst inviteret, så er det ganske fornøjeligt.

Politiet havde til sort nat inviteret Beredskabsforbundet til at gøre opmærksom på vores eksistens og vores kurser i førstehjælp. Vi fik receptionslokalet stillet til rådighed. Der lagde vi 2 fantomdukker, stillede vores informationsstander, uddelte varm peberfrugtsuppe og saftevand. Desuden havde vi en skriftlig konkurrence i førstehjælp, hvor folk generelt klarede sig fint. Endvidere var det en del der gerne ville kontaktes i forhold til Beredskabsforbundets kurser i førstehjælp.

På vores fantomdukker var det mest børn der turde at prøve hjertemassage, dog var der en del voksne noget interesseret i ”opvisningen”, så mon ikke vi ser nogle af den på vores befolkningskurser. Der blev i hvert fald også uddelt en del brochure om førstehjælp og kontakt nr.

Sammen med de betjente der var på vagt, havde vi en god aften. Vi viste de besøgende ned til detentionen og politimotorcyklen og betjentene henviste til vores fantomdukker og den gode suppe.

Så alt i alt en god og produktiv aften for Brand og Redning, hvor vi fik gjort opmærksom på vores eksistens og nytten af at kunne førstehjælp. Endvidere et godt samarbejde med politiet som vi til enhver tid vil gøre om igen

Henrik Mangor

 

14/11-2003

Ny automobilsprøjte SB 1 nr.7

Arbejdsgruppen var til byggemøde på Gråsten Karrosseriværksted torsdag den 13. november 2003 for at aftale nærmere om detaljer i opbygningen.

   

 

 

 

31/10-2003

Ny automobilsprøjte SB 1 nr.6

Arbejdsgruppen var til byggemøde på Gråsten Karrosseriværksted onsdag den 30. oktober 2003 for at aftale nærmere om detaljer i opbygningen.

 

 

27/10-2003

Åbent hus 2003

Ca. 400 personer lagde vejen forbi Brandstationen i søndags til åbent hus.

Se flere foto her.

 

 

2 plads Frederik Lundfold                          2 plads Louisa Andersen

 
 

26/10-2003

Færdselsuheld med fastklemt 

Udrykning nr. 147/2003

Århus Stiftstidende Netavis

 

21/10-2003

Åbent hus

Søndag d. 26/10 kl. 13.00 - 16.00

Test din viden om førstehjælp.

Smag den lækre mad fra feltkomfuret.

Tegnekonkurrence for børn.

Ram rigtigt med strålen og vind flødeboller.

Opvisning slukning af brand i hus.

7/10-2003

Varm kage i ældreboliger

Udrykning nr. 139/2003

Århus Stiftstidende Netavis

 

3/10-2003

Børn, brand og  sikkerhed

1. A og 1. D fra Morten Børup Skolen var på besøg hos Brand & Redning i forbindelse med den landsdækkende temauge under overskriften "Børn, brand og  sikkerhed".

Børnene blev overhørt i  "Dit Brandblad" som er et tegneseriehæfte, hvor bl.a. Kaj og Andrea forebygger brand de fik demonstreret brandbilerne, de fik demonstreret hvordan en røgalarm virker og der blev slutter af med en lille opvisning med ildebrand i et legehus.

Århus Stiftstidende Netavis

 

2/10-2003

Kaos ved TV3-afstemning

Århus Stiftstidende Netavis

Horsens Folkeblads

 

1/10-2003

Ny automobilsprøjte SB 1 nr.5

Arbejdsgruppen var til byggemøde på Gråsten Karrosseri Værksted tirsdag den 23. september 2003, for at aftale nærmere om detaljer i opbygningen.

Følg med hvordan det går her.

24/9-2003

Udrykning nr. 137/2003

Brand i fyrrum på landejendom

Det drejer sig om en landejendom med fyrrum i udhus og maskinhus bygget sammen med fyrrum.

I fyret fyres med savsmuld og spåner, som opbevares i aflukke i maskinhus. I aflukket opbevaredes 16-20 m3 savsmuld. Branden opstår formentligt i fyrrummet ved fyret eller i snegl, som transporterer savsmuld fra aflukket frem til fyret.

Fruen i huset er dagplejemor og har fem børn i pleje. Hun sidder ude i haven - i sandkassen - med børnene, da hun lugter røg. Da hun konstaterer det brænder i fyrrummet, render hun ind i huset for at slå alarm.

Efter at have alarmeret brandvæsenet, befrier hun familiens hund fra hundeaflukke i det nu brændende maskinhus. Herefter bakker hun bilen ud af maskinhuset og samler de fem børn i bilen.

Da Brand & Redning når frem, orienterer hun kort indsatslederen - undertegnede - om situaitonen, hvorefter hun begiver sig til naboejendommen, hvor hun får de fem børn underbragt.

Hun underretter herefter Skanderborg Kommunes dagplejekontor, hvor lederen straks begiver sig til Hvolbæk, for at være behjælpelig med at tilkalde forældrene til dagplebørnene.

Alt i alt griber hun situationen meget professionelt an, hvilket er ganske rosværdigt.

Ved Brand & Rednings ankomst er fyrrummet fuldstændigt overtændt, ligesom taget på maskinhuset antændt.

Stuehuset er i overhængende fare - faktisk er tagpladerne her under stærk opvarmning og meget nær på at sprænge.

Tre røgdykkerhold fik hurtigt afgrænset faren for antændelse af stuehuset.

Herefter forestod et større oprydningsarbejde.

Da der var sket antændelse af tagkassetter på maskinhuset, var det nødvendigt at tilkalde assistance fra Århus Brandvæsen, som stillede med en stigevogn (drejestige), hvormed brandfolk kunne hejses op på tagryggen, hvor de fra stigens redningskurv kunne skrue tagpladerne af og få adgang til tagkassetterne, hvor branden nu hurtigt kunne slukkes.

Røgdykkere måtte tømme ca. 16 m3 savsmuld ud fra aflukket med skovle, så vi har nu seks brandfolk med ekstra lange arme.

De sidste brandfolk forlod brandstedet ved 1530-tiden.

Anders Enggaard

beredskabsinspektør

 

18/9-2003

Bygningsbrand - Ild i tagetage

Udrykning nr. 135/2003

 

 

12/9-2003

Kæmpestor ildebrand på lodseplads 

Udrykning nr. 131/2003

Brandfolk kæmpede i fire timer for at slukke en kraftig brand på en losseplads ved Reno Syd i Skanderborg.

Brand & Redning Skanderborg måtte tilkalde ekstra tankvogne fra både Århus og Odder, og først efter fire timers slukningsarbejde var branden slukket. 
 

Branden skyldtes sandsynligvis selvantændelse i en stor bunke industriaffald, som lå på lossepladsen, da forbrændingsanlægget var midlertidigt ude af drift på grund af vedligeholdelsesarbejde.

TV2 Østjylland

9/9-2003

Åbent Hus / temadag Beredskabsstyrelsen Midtjylland

Foto

     

2/9-2003

Oliespild - Hydraulikolie 

Udrykning nr. 128/2003

 

23/8-2003

Stor lukket grill med gris løbet løbsk

 Udrykning nr. 125/2003

 

19/8-2003

Vagt for bomberyddere

Brand & Redning var bestilt af bomberydderne på Skive Kaserne til at etablere brandvagt ved afhentning af 2 liter æter på Reno Syds genbrugsplads i Skanderborg. Endvidere var en ambulance i vagt på stedet.

Operationen varede 5 minutter!

 

19/8-2003

Markbrand - Ildløs i stubmark 

Udrykning nr. 122/2003

 

13/8-2003

Bål - Ild i 10-15 m2 skråning/rabat 

Udrykning nr. 120/2003

Horsens Folkeblad

 

11/8-2003

Søredning - Mand over bord - Båd løbet løbsk 

Udrykning nr. 114/2003

Århus Stiftstidende Netavis

DR

 

8/8-2003

Færdselsuheld med fastklemt - Lastbil mod lastbil 

Udrykning nr. 108/2003

         

TV2

DR

Jyllands-Posten

 

6/8-2003

Beredskabsøvelse på Danmarks Smukkeste Festival.

Læs mere her.

Jyllands-Posten

 

5/8-2003

Beredskabsøvelse på Danmarks Smukkeste Festival.

Læs mere her.

Jyllands-Posten

DR

TV2

Århus Stiftstidende Netavis

Danmarks Smukkeste Festival  Mange billeder fra øvelsen

 

4/8-2003

Beredskabsøvelse på Danmarks Smukkeste Festival.
 

Tirsdag d. 5. august fra kl. 11:00 til  14:00 afholdes beredskabsøvelse på Danmarks Smukkeste Festival.
 
Øvelsen afholdes i samarbejde med Århus amt, Skanderborg politi, Skanderborg Brand og Redning, Århus Kommunehospital, Lægeambulancetjenesten, Psykiatrisk Hospital i Risskov, Falck og Skanderborg Festivalklub.
 
Scenariet er lynnedslag i træ, som vælter foran Bøgescenen med flere svært tilskadekomne.
Der vil være sminkede figuranter og Skanderborg Festivalklubs vagter, læger vil være klar til at gå i  aktion.
 

Øvelsen skal sikre, at beredskabet på Danmarks Smukkeste Festival virker optimalt og at Skanderborg Festivalklubs beredskabsplan er korrekt gearet til det værst tænkelige og forhåbentlig afsløre, hvad vi ikke har haft fantasi til at forestille os.

Øvelsen vil indeholde alle aspekter i forhold til beredskabsplanen.
Lige fra musikstop, scenespeak og til at de tilskadekomne køres til sygehus.

Vi vil løbende komme med mere information om denne øvelse, så følg med her.


 

30/7-2003

Benzinspild - Diesel. 

Udrykning nr. 100/2003

 

29/7-2003

Bål - Ild tre steder i skovbunden.

Udrykning nr. 99/2003

 

28/7-2003

Billede fra trafikulykke

Udrykning nr. 98/2003

 

11/7-2003

Lis Rydahl sidste arbejdsdag

Brand & Rednings brand góe sekretær gennem 30 år - Lis Rydahl - havde fornyligt sidste arbejdsdag.

I den anledning blev hun hentet i hjemmet og kørt på arbejde i brandkorpsets gamle brandbil fra 1927.
At blive fragtet rundt i byen i den gamle brandbil er normalt forbeholdt notabiliteter som f.eks. julemanden, men i dagens helt særlige anledning blev den gamle dame trukket af stald for at transportere en anden - knap så gammel - dame på arbejde, for sidstnævnte dame for sidste gang.
Nu vil det være helt forkert at tro, at brandbilen blev ført af et par gamle nisser - det er såmænd bare to ældre brandfolk, nemlig Leif Ansbjerg og Paul Hansen, som denne morgen tager nænsom hånd om de to gamle damer.

AE
 

                   

 

 

11/7-2003

Benzintyv anholdt efter biljagt på motorvejen

Udrykning nr.91/2003


Århus Stiftstidende Netavis

Horsens folkeblad

 

11/7-2003

Pas på med engangsgrillen

Det handler om at rydde op efter sig, når man har brugt en engangsgrill. Det er budskabet fra Brand & Redning Skanderborg som i en kampagne sætter fokus på engangsgrillen.

Det er nemlig som regel ikke dem, der bruger engangsgrillen, som selv kommer til skade. Ofte er det andre mennesker, som også er i nærheden, der får forbrændingerne.

De fleste forbrændingsulykker med engangsgrill opstår, fordi folk enten træder direkte ned i en engangsgrill, eller træder på det brandvarme sted, hvor engangsgrillen har stået. Mange børn bliver også forbrændt i mødet med en nedgravet engangsgrill, når de leger og graver i sandet.

"Hver sommer har vi en del tilfælde af forbrændte børnefødder på grund af engangsgrill. Børn kan jo ikke se, at sandet er varmt, fordi der har stået en engangsgrill. Så de bliver forbrændt af at løbe barfodet henover steder, hvor sandet eller jorden er brandvarm. Folk regner selvfølgelig ikke med, at det kan være direkte farligt at gå barfodet på en strand om sommeren i Danmark.  "siger Jeanet Sheller Afdelingslæge på Rigshospitalets brandsårsafdeling.

Se videoen: Undgå forbrændinger - Gode råd om engangsgrillen

Århus Stiftstidende Netavis

 

11/7-2003

Billede fra trafikulykke

Udrykning 83/2003

 

11/5-2003

Brandøvelse på rideskole

Brand & Redning, Skanderborg, afvikler en mindre brandøvelse på Skårup Overgård i søndag den 11. maj 2003

Formålet var at træne røgdykkernes arbejde med de store dyr i en skarp situation med brand i staldene.

Berideren på Skårup Overgård gav brandfolkene en instruktion i at håndtere hestene, inden staldene fyldes delvist med teater røg og øvelsen gik i gang.

Da der er flere rideskoler og hestestutterier i Brand & Rednings "pastorat", har vi været glade for rideskolens henvendelse om en øvelse.

Det er meningen, at der efterfølgende skal udarbejdes oplæg til beredskabsplaner for rideskolerne.

Se mere på:

TV 2 / Østjylland

Århus Stiftstidende Netavis

Horsens folkeblad

28/4-2003

Parole 

Som afslutning på kursus året 2002-2003 afholdt Brand & Redning Skanderborg parole.

Der blev tildelt anciennitetstegn til:

Fra venstre Henrik Mangor 20 år i Kommunikationstjenesten , Hans Lauchand 20 År i ABC-tjenesten, Michael Lassen 20 år i Brandtjenesten. Også Karin Broustbo fik anciennitetstegn for 20 år i forplejningstjenesten: Hun var desværre forhindret i at deltage og får tegnet efterfølgende.

2. Viceborgmester Anne Mette Kirk Andersen til højre uddelte anciennitetstegn.

 

21/4-2003

Alarm til Brand & Rednings, Skanderborg, søndag den 20. april kl. 15:27
Melding: Assistance til Ry Brandvæsen, Skovbrand ved Gl. Rye.
 
Brand & Redning, Skanderborg, afsendte ét slukningstog med 7 mand til assistance for Ry Brandvæsen.
Skanderborg-brandfolkene var indsat i godt én times tid, indtil branden var under kontrol og Ry Brandvæsen selv kunne gøre arbejdet færdigt.
 
 
Alarm til Brand & Redning, Skanderborg, søndag den 20. april kl. 15:50
Melding: Skovbrand, Horndrup Plantage, øst for Horsensvej ved krydset Horsensvej/Hylkevej.
 
Brand & Redning havde på alarmtidspunktet et hold brandfolk (et slukningstog) indsat ved ovennævnte brand ved Gl. Rye, så yderlige et hold brandfolk måtte i aktion:

 

Andet slukningstog blev således afsendt med 10 mand til branden i Horndrup Plantage.
Ved Brand & Rednings ankomst brændte det kraftigt et stykke inde i plantagen.

Der var kraftig vind fra øst og branden havde retning mod Horsensvej.

Der blev straks rekvireret assistance fra Horsens Brandvæsen med et slukningstog med 8 mand.
Endvidere blev der rekvireret tankvognsassistance fra Odder og Århus brandvæsener med hver en tankvogn.
 
Indsatslederen (undertegnede) kunne kl. 1700 erklære branden under kontrol.
På det tidspunkt var der brændt omkring 10.000 m2 nåletræsplantage.
Det lykkedes os at få styr på branden inde i selve plantage, inden branden bredte sig ud til Horsensvej.
 
Der blev foretaget efterslukning indtil kl. 2100, hvorefter der blev udsat brandvagt med 6 mand indtil mandag morgen kl. 0600.
 
Branden er opstået på en mark øst for plantagen.
Om branden her er opstået p.g.a. gløder i en 14 dage gammel afbrænding af træstubbe, eller om branden er opstået ved selvantændelse i halmaffald, er jeg ikke klar over.
 
 
 
De to skovbrande i dag understreger hvor brandfarlig naturen er i øjeblikket.
Der kan ikke kraftigt nok advares mod enhver form for afbrænding indtil naturen er blevet tilstrækkeligt grøn, hvilket vil vare uger endnu - mindst, hvis vi ikke snart får noget nedbør.
 
 Anders Enggaard

Læs også

www.dr.dk/regione

www.dr.dk/regione

TV 2 / Østjylland

Århus Stiftstidende Netavis

Horsens folkeblad

24/2-2003

Ny automobilsprøjte SB 1

Nu kan du se de første foto af den nye Automobilsprøjte, chassis  er leveres af Mercedes.

Følg med hvordan det går her.

 

3/2-2003

Ny automobilsprøjte SB 1

Nu kan du se en tegning af den nye Automobilsprøjte, som leveres af Apollo Brandmateriel.

Følg med hvordan det går her.

3/2-2003

Årsberetningen 2002

Årsberetningen 2002 for Beredskabs-forbundet Skanderborg er også kommet på nettet.

Se under Beredskabs-forbundet.

 

 

12/1-2003

Statistik over 2002

Læs mere her.

 

5/1-2003

Et brand-år lidt over det normale.

Århus Stiftstidende Netavis

 

4/1-2003

Skøjtebanen ved brand & redning.

Den nyanlagte skøjtebane på øvelsesområdet ved Brand & Redning Skanderborg er klar til brug. Naturen har sørget for, at vandet er frosset til is, så man kan stå på skøjter.

Århus Stiftstidende Netavis

2/1-2003

Stille nytårsaften.

Det blev en stille Nytårsaften for Brand & Redning Skanderborg. Der var kun 2 udrykninger; kl. 13:20 og kl. 19:02.

Århus Stiftstidende Netavis

Udrykninger 2002

25/12-2002

Ny automobilsprøjte SB 1

Der er nu indgået aftale med Apollo Brandmateriel om levering af 1 stk. ny automobilsprøjte, som opbygges på Graasten Karosserifabrik.

Følg med her, hvordan det går.

 

12/12-2002

Så blev det alligevel jul i SuperBrugsen.

Århus Stiftstidende Netavis

 

18/12-2002

3 skorstens-brande på 3 dage.

Skorstens-brande skyldes forkert fyring.

Århus Stiftstidende Netavis

 

 

18/12-2002

24 brandgode juleråd 

(Klik her og se mere)

 

 

 

30/11-2002

Læs mere om branden i Super brugsen Hørning.

Århus Stiftstidende Netavis

Læs mere om da julemanden kom til Skanderborg.

Århus Stiftstidende Netavis

 

29/11-2002

Voldsom Brand i Hørnings Superbrugs slagter afdeling, branden udviklede sig voldsomt, da personalet hældte vand i en brændende frituregryde. 11 personer blev kørt på hospitalet til observation for røgforgiftning, alle er udskrevet.

Man regner med, at Brugsen først kan åbne lige før nytår da alt blev røgskadet.

Århus Stiftstidende Netavis

DR- Regional

TV2 Østjylland

27/11-2002

Start på julen.

På Fredag den 29/11 hjælper Brand & Redning julemanden ned fra sit hvile på Realskolens loft og sørger for, at der kommer sne på juletræet, når det skal tændes.

Læs mere i Århus Stiftstidende Netavis.

23/11-2002

Sort Nat.

Fredag den 22/11-2002 holdt Skanderborg handelstands forening Sort Nat. Traditionen tro lavede vi varm suppe og  sørgede for, at folk kunne få lidt varme fra de opstillede olietønder med briketter.

Læs mere i Århus Stiftstidende Netavis.

 

19/11-2002

Ny automobilsprøjte SB 1

Brand & Redning, Skanderborg, har en ny automobilsprøjte på budgettet 2002/2003. Chassis er bestilt.

Følg med hvordan det går her.

 

 

11/11-2002

En travl Lørdag læs mere her:

Brand nr. 130 Bygningsbrand - Ild i garage og bil i garage 

TV2 Østjylland

Brand nr. 129  Bygningsbrand - Staklade - Ass. til Ry Brandvæsen 

TV2 Østjylland

 

28/10-2002

Tros meget regn kom der ca. 500 personer til Åbent hus i Søndags.

23/10-2002

 ÅBENT-HUS

Brand & Redning Skanderborg holder åbent hus

søndag d. 27/10 kl. 13.00 - 16.00

 Oplev hvad dit - BEREDSKAB - kan gøre for dig.

Program her.

 

 

 

3/10-2002

Skanderborg: Vandkamp i Ejer

En lokal strid er inden for de sidste døgn kulmineret med, at en grundejer har lukket for vandet fra Riis og Ejer Fælles Vandværk til 70 husstande.

Læs mere i Århus Stiftstidende Netavis.

 

15/9-2002

En travl søndag

Det blev en travl søndag, for Brand & redning Skanderborg hvor vi deltog i Stop svineriet, Halv maraton og rent vand til Hylke.

Der kommer mere snart!

 

11/9-2002


Fakkeltog mindes den 11. September

Ca. 200 deltog i Beredskabs-Forbundet Skanderborg fakkeltog igennem byen, På etårsdagen for terror-angrebet i USA arrangerer.
Læs mere her.

 

7/9-2002


Fakkeltog mindes den 11. September

På et-årsdagen for terror-angrebet i USA arrangerer
Beredskabs-Forbundet Skanderborg fakkeltog igennem byen.
Først og fremmest for at mindes ofrene for terror-angrebet.
Men også for at markere vigtigheden af at have et effektivt
beredskab i Danmark, så en terrorhandling eller anden katastrofe
kan afhjælpes med så få tab som muligt.

Alle er velkomne til at deltage i fakkel-toget

Program

Kl. 19.45   Mødes på Slotsbanken, hvor Beredskabs-Forbundet
                 udleverer tændte fakler

Kl. 20.00   Stille march ad Adelgade til Byparken

Ca. 20.30  Velkomst v/ Beredskabschef Bjarne Vinther

                 Tale v/ Borgmester Aleksander Aagaard

                 Skanderborg Mandskor

                 Tale v/ Sognepræst Dorte Sørensen

Ca. 21.30  Mens faklerne brænder ud, serverer
                 Beredskabs-Forbundet varm suppe


 

26/8-2002

Skanderborg fik 1 førsteplads og 3 andenpladser ved RB-stævne i Kolding i weekenden d.23-25/8-2002.

Brand & Redning Skanderborg vandt 1. og 2. pladsen i 5-kamp, 2. pladsen i forplejningstjenesten og 2. pladsen i Indkvarteringstjenesten, samt en 10 plads i brandtjenesten.

Der kommer mere  snart!   

Se flere foto her

Alle 33 som deltog fra Skanderborg

 

Vinderne af 1. pladsen i 5-kamp.

 

Vinderne af 2. pladsen i 5-kamp.

 

Vinderne af 2. pladsen i Forplejningstjenesten.

 

Vinderne af 2. pladsen i Indkvarteringstjenesten.

7/8-2002

SB 3 vender tilbage

En af Skanderborg Brandvæsens gamle automobilsprøjter er vendt tilbage til byen.

Til Danmarks Smukkeste Festival dukkede SB 3, årgang 1960, op i Københavns Brandvæsens Idrætsforenings bemaling.

Fordén var i udrykning i Skanderborg fra 1960 til 1978, hvorefter den fungerede som uddannelseskøretøj for Skanderborg Civilforsvar frem til 1988, hvor den blev solgt til Redningshistorisk Selskab.

Fordén er fornyligt kommet i Københavns Brandvæsens Idrætsforenings besiddelse, hvor den benyttes til forskellig aktivitet – ikke mindst som blikfang.

Københavns Brandvæsens Idrætsforening udfører under Danmarks Smukkeste Festival forskellige aktiviteter med bl.a. røgdykkerbane, som er opstillet i festivalens gøglerområde

 

20/7-2002

Beredskabs-Forbundet Skanderborg arrangerer fakkeltog Onsdag den 11. september 2002.

De fleste af Beredskabs-Forbundet kredse mere end hundrede kredse over hele landet er i færd med at arrangere et fakkeltog på et-årsdagen for terrorangrebet i USA - således også Skanderborg kredsen. 

Beredskabs-Forbundet inviterer derfor lokale foreninger og organisationer til at deltage i fakkeltoget. Brandfolk, Falck personale, politiet, hjemmeværnskompagnier, spejderorganisationer, indvandrer- og flygtningeorganisationer, soldaterforeninger m.fl. modtager hermed en invitation fra Beredskabs-Forbundet til at deltage i et fakkeltog.

Fakkeltoget påtænkes at starter den 11/9  kl.20.00  fra  Slotsbanken og slutter af i Byparken, hvor der holdes en mindre mindehøjtidelighed. 

 Talere: Borgmester Aleksander Aagaard  og Sognepræst Dorte Sørensen

Læs mere her / tilmelding

 

13/7-2002

Hørning: Endnu en bilbrand ved Jeksen Dalvej

Brandmandskabet fra såvel Brand & Redning Hørning som Brand & Redning Skanderborg blev kl 5.35 fredag morgen alarmeret til en bilbrand på Jeksen Dalvej.

Læs mere i Århus Stiftstidende Netavis.

12/7-2002

Skanderup Bækkens vand truede to villaer på P.B. Lundsvej
450.000 liter vand måtte mandskab fra Brand & Redning Skanderborg natten til torsdag pumpe væk fra to huse på P.B. Lundsvej for at redde dem fra at blive fyldt med vand.

 

 

12/7-2002

Styrket kemikalieindsatsberedskabet

Brand & Redning, Skanderborg, har fået styrket kemikalieindsatsberedskabet ved eventuelle angreb med biologiske eller kemiske midler.

For resten af året 2001 blev der afsat 25,5 mill. kr. til styrkelse af redningsberedskabet i Danmark med det som siden blev omtalt som Terrorpakke I.

Til yderligere styrkelse af redningsberedskabet i Danmark blev der for 2002 afsat 23,8 mill. kr. i Terrorpakke II.

Et fagligt kontaktudvalg, hvor de kommunale redningsberedskaber (brandvæsenerne) var rigt repræsenteret, besluttede sidst på året, hvordan de 23,8 mill. kr. i Terrorpakke II skulle anvendes.

Af de mange millioner, skulle 2,2 mill. kr. specifikt anvendes til styrkelse af kemikalieindsatsberedskabet i 19 udvalgte kommuner til indsats ved eventuelle angreb med biologiske eller kemiske midler.

Fire kommuner i Århus Amt er blandt de 19 udvalgte kommuner. Skanderborg Kommune er den éne – de øvrige er Odder, Randers og Silkeborg kommuner.

På den konto har Brand & Redning, Skanderborg, netop fået leveret fire komplette kemikalieindsatsdragter til en samlet værdi af kr. 80.000.

Et andet tiltag i Terrorpakke II efter 11. september, som får betydning for Brand & Redning, Skanderborg, er efteruddannelse af de operative ledere ved redningsberedskaberne (brandvæsnerne). Her skal alle holdledere og indsatsledere på skolebænken en dags tid i løbet af efteråret, for at lære mere om sikkerhed under indsats ved uheld med farlige stoffer og terrorsituationer. Denne efteruddannelse af henved 2.000 ledere ved landets brandvæsner – heraf otte i Skanderborg - koster 6,7 mill. kr. af de 23,8 mill. kr.

Det er vores opfattelse, at midlerne (23,8 mill. kr.) i Terrorpakke II – ude i kommunerne også omtalt som Undskyldelsespakken – er anvendt fornuftigt, idet de kommer til anvendelse ude i kommuneren - altså der hvor ulykkerne sker.

Det var nemlig langt fra tilfældet med Terrorpakke I, hvor midlerne (25,5 mill. kr.) af Beredskabsstyrelsen hurtigt blev brugt bl.a. til indkøb af – efter de kommunale redningsberedskabers (brandvæsnernes) opfattelse – overflødigt materiel, som blev placeret centralt på Beredskabsstyrelsens kasserner.

De kommunale beredskaber kritiserede i skarpe vendinger Beredskabsstyrelsen for størsteparten af disse indkøb, som blev foretaget uden rådføring med kommunerne.

Det var givetvis denne øredøvende kritik fra kommunerne, som resulterede i Terrorpakke II, herunder at den fik tilnavnet Undskyldelsespakken!

AE/120702

 

6/7-2002

Farlig blanding i Sølunds svømmesal

Et par brandfolk fra Brand & Redning Skanderborg måtte torsdag formiddag trække i det store kemikalieantræk for at neutralisere et par farlige kemikalier, der var blevet blandet sammen i svømmesalen på Sølund.

 

 

28/6-2002

Plejehjemsbeboer stærkt forbrændt efter rygning

En 86-årig kvinde måtte torsdag eftermiddag med en af Flyvevåbnets redningshelikoptere overføres fra Skanderborg til brandsårsafdelingen på Rigshospitalet i København med 2. grads forbrændinger på 40 procent af kroppen.

 

Se flere Billeder

27/6-2002

12 Fra Brand & Redning Skanderborg Var hjælper ved Landstævnet på Bornholm

 

21/6-2002

Politisk aftale om redningsberedskabet efter 2002

Forligsteksten kan ses på  indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside.

 

18/6-2002

Skanderborg: Byrådet skal drøfte aftale med amtet om nødbehandlere

For et engangsbeløb på lidt over 60.000 kroner og derefter årlige driftsudgifter for Brand & Redning Skanderborg på anslået 35.000 kroner kan der sikres en såkaldt "nødbehandlerordning" i Skanderborg.

Læs mere i Århus Stiftstidende Netavis.

 

12/5-2002

Ny skøjtebane ved Brand & Redning

 Folkeoplysningsudvalget besluttede forleden at bruge 143.000 kroner på at etablere en skøjtebane på Brand og Redning Skanderborgs øvelsesareal bagved FØLA-hallerne.

”Vi fik et tilbud fra Brand og Redning om, at de gerne vil stille arealet til rådighed. De skal selv bruge det indimellem, men når det ikke er tilfældet, kan andre få lov til at bruge det. Det synes vi, lyder som en god ide, og vi vil gerne give penge dertil”, lyder det fra Folkeoplysningsudvalgets formand, Jan Krogh Rasmussen.

Området bliver asfalteret, og der laves kanter rundt om banen, så der bare skal fyldes vand på om vinteren – og sidst, men ikke mindst, bare vente på, at frosten skal lave resten.

Om sommeren vil der blive sat legeredskaber op, så bl.a. områdets dagplejere kan mødes og lade børnene lege der.   

 

9/5-2002

Brand i fyrrum

Natten til onsdag 01.49 blev Brand og Redning kaldt til Olesbjerg ved Mossø, hvor der var opstået ild i et fyrrum ved et sommerhus.
Ved Brand & Rednings ankomst var fyrrummet, som var sammenbygget med en garage, fuldstændig overtændt, og strålevarmen havde antændt vindfanget i den nærliggende beboelse.
Et hold røgdykkere fik hurtigt stoppet branden, og slukket ilden i garagen og vindfanget som slap stort set uskadt fra branden men fyrrummet udbrændte fuldstændigt.

 

30/4-2002

RB-stævne Kolding

Så er holdene dannet til RB-stævnet i Kolding. I alt 32 personer fra Brand & Redning Skanderborg  deltager på følgende hold:

2 Femkamp hold, 1 Forplejnings hold, 1 Indkvarteringshold og 1 Brand hold.

 

29/4-2002

Parole 

Som afslutning på kursus året 2001-2002 afholdt Brand & Redning Skanderborg parole.

Der blev tildelt anciennitetstegn til:

Fra venstre Anders Enggaard 25 år i brandtjenesten, Helle V. Benjaminsen 10år i redningstjenesten, Elsebeth Nielsen 20 år i forplejningstjenesten. Også Gert Rasmussen fik anciennitetstegn for 10 år i brandtjenesten: Han var desværre syg og fik tegnet efterfølgende.

2. Viceborgmester Anne Mette Kirk Andersen til højre uddelte anciennitetstegn.

  

28/4-2002

Bakkeløbet

Vanen tro hjalp Brand & Redning Skanderborg  ved dette års udgave af bakkeløbet med udlevering af væske, forplejning og førstehjælp.

Der var 631 deltagere se www.bakkelobet.dk

 

25/4-2002

O-løb

Desværre var vi nødt til at aflyse årets O-løb pga. manglende tilmeldinger fra de inviterede byer. Med vi hyggede os alligevel med varme hveder vanen tro.

Vi håber, at o-løbet 2003 bliver til noget.

30/12-2001

24 brandgode juleråd 

(Klik her og se mere)

 

 

29/10-2001

Åbent Hus - et stort tilløbsstykke 

Ca. 1000 personer lagde vejen forbi Åbent Hus arrangementet søndag den 28. oktober.

 

 

     

 

      

20/10-2001

Åbent hus på Brandstationen

 

Søndag den 28. oktober 2001, slår vi portene op her på Brandstationen, kl. 1300-1600.

Der vil være brandfolk tilstede, som kan forklare om brand- og redningsmateriellets funktion og taktikker.

Både det nyeste redningsudstyr og den gamle veteranbrandbil fra 1927 vil være udstillet i garagen.

På Brandstationens gårdsplads vil Brand & Rednings feltkomfur (populært kaldet gullashkanonen) blive kørt i stilling.

På feltkomfuret vil Brand & Rednings frivillige personel tilberede en sammenkogt ret i en kæmpegryde.

For de yngste, vil der hver halve time være mulighed for en kort køretur på bagsædet i en af de store automobilsprøjter.

Brandfolkene har i dagens anledning opført et lille hus med stråtag, som de - til ære for publikum - vil stikke ild til og efterfølgende rykke ud - med horn og blå lygter - og slukke igen, ved hjælp af rigtige røgdykkere.

Brand & Rednings kommandopostvogn med oversigtskort og kommunikationsudstyr vil være bemandet med frivilligt personel - ganske som i en rigtig indsatssituation af de noget større (det er sådan nogle, som der på landsplan heldigvis kun er ganske få af om året og som vi i Skanderborg hidtil har været forskånet for).

I garagen vil der blive demonstreret ABC-udstyr.

Det er de beskyttelsesdragter og de måleredskaber, som specialuddannet personel skal benytte, i fald Brand & Redning bliver befalet i felten for at foretage målinger for evt. radioaktivt nedfald eller giftgas. Det kunne være p.g.a. udslip fra et A-kraftværk i et naboland, eller det kan - meget aktuelt - være p.g.a. terrorhandlinger her i landet eller i et naboland.

Når vi holder Åbent hus, er det selvfølgelig fordi vi gerne vil vise borgerne, hvad vi kan i en given situation.

Vi håber ved samme lejlighed, at vi kan vække lysten hos nogle, til at indgå i vores beredskab;

-enten som frivillig i vores supplerende beredskab, hvor vi uddanner folk i forplejnings- og indkvarteringstjeneste, ABC- og kommunikationstjeneste samt redningstjeneste,

-eller som brandmand i vores deltidsbekæsftigede brandkorps.

 

 

27/9-2001

Brandfolk tog speedbådskørekort

Sytten brandfolk fra Brand & Redning, Skanderborg, tog sidst på sommeren Søfartsstyrelsens speedbådskørekort. Eller Prøve for førere af visse motordrevne fritidsfartøjer, som det rettelig hedder.

(Klik her og se mere)

 

 

30/6-2001

O-løb 

Beredskabs-forbundet i Skanderborg afholdt O-løb for 13. gang i år. Altid torsdagen før Store Bededag. Der var deltagere fra Horsens, Odder, Kolding, Århus og selvfølgelig fra Skanderborg selv, ca. 50 personer i alt.

(Klik her og se mere)

 

 

30/11-2000